Dotácie

 

min edu         szlh

 

 

SZĽH poskytol  v roku 2022

klubu HC Košice s.r.o.  finančné príspevky  na základe:

 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov  mládežníckych družstiev v celkovej výške 10 000,00 EUR

Zmluvy o poskytnutí  finančného  príspevku na podporu talentovaných športovcov  v  celkovej výške 35 721,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, prenájom ľadovej plochy a preventívne prehliadky 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča vo výške 18 682,26 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, prenájom ľadovej plochy a prepravu

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku-ZOŠ 15%  v celkovej výške 8 271,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, prenájom ľadovej plochy a prepravu

 

SZĽH poskytol v roku 2022 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov finančné príspevky na základe:

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov  mládežníckych družstiev v celkovej výške 10 000,00 EUR

Zmluvy o poskytnutí  finančného  príspevku na podporu talentovaných športovcov  v  celkovej výške     9 048,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, usporiadateľskú službu a prepravu na zápasy

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča vo výške 50 373,76 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií a prenájom ľadovej plochy

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku-ZOŠ 15%  v celkovej výške 32 486,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií a prenájom ľadovej plochy

 

Východoslovenský zväz ľadového hokeja poskytol finančný príspevok na prepravu na zápasy vo výške 890,40 EUR

 

 

 

kosice

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2022

klubu HC Košice s.r.o.  dotáciu vo výške 12 532 EUR  pre kategóriu U18, U20,

ktorá bola použitá na prenájom ľadovej plochy, štartovné a prepravu na zápasy.

vyúčtovanie dotácie

klubu HC Košice s.r.o.  dotáciu vo výške 2 900 EUR  na financovanie časti nákladov podujatia Memoriál Ladislava Trojáka pre kategóriu U18,

ktorá bola použitá na  prenájom ľadovej plochy, výrobu tričiek, plagátov, bulletinov a na nákup cien do súťaže

vyúčtovanie dotácie

 

Hokejovému Clubu KOŠICE  dotáciu vo výške 17 498 EUR  pre kategóriu U6-U15, ktorá bola použitá na prenájom ľadovej plochy.

vyúčtovanie dotácie

 

Hokejovému Clubu KOŠICE na zabezpečenie prípravy mládežníckej akadémie dotáciu vo výške 55 000 EUR,   ktorá bola použitá na prenájom ľadovej plochy.

vyúčtovanie dotácie

 

 

 

Obec Čečejovce

poskytla na sezónu 2022/2023 hráčovi U15, finančnú dotáciu vo výške 200 EUR na čiastočnú úhradu klubového príspevku.