Dotácie

 

min edu         szlh

 

 

SZĽH poskytol v roku 2023

klubu HC Košice s.r.o. finančné príspevky na základe:

 
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládežníckych družstiev v celkovej výške 10 000,00 EUR
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov v celkovej výške 38 899,00 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, prenájom ľadovej plochy a prepravu na zápasy
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča vo výške 15 729,99 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku-ZOŠ 15% v celkovej výške 9 078,00 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – zahraničný hokejista vo výške 3 437,50 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

 

 

SZĽH poskytol v roku 2023 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov finančné príspevky na základe:

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládežníckych družstiev v celkovej výške 10 000,00 EUR
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov v celkovej výške 6 984,00 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, usporiadateľskú službu a prepravu na zápasy
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča vo výške 47 625,00 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií a prenájom ľadovej plochy, usporiadateľskú službu a prepravu na zápasy
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku-ZOŠ 15% v celkovej výške 34 134,00 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, prenájom ľadovej plochy a prepravu na zápasy
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – zahraničný hokejista vo výške 750,00 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

 

 

 

kosice

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2023

klubu HC Košice s.r.o. dotáciu vo výške 16 291 EUR pre kategóriu U18, U20,
ktorá bola použitá na prenájom ľadovej plochy.
 
klubu HC Košice s.r.o. dotáciu vo výške 2 900 EUR na financovanie časti nákladov podujatia
Memoriál Ladislava Trojáka pre kategóriu U18,ktorá bola použitá na nákup športového materiálu-pásky, puky, šnúrky, cien do súťaže, výrobu tričiek, plagátov, bulletinov, na úhradu bezpečnostnej a usporiadateľskej služby
 
Hokejovému Clubu KOŠICE dotáciu vo výške 17 447 EUR pre kategóriu U6-U15,
ktorá bola použitá na prenájom ľadovej plochy