Business Club

business

Sponzori a partneri HC Košice majú v novej sezóne možnosť stretávať sa v rámci networkingovej platformy pod názvom HC Košice Business Club. Zástupcovia firiem, krajských, mestských a neziskových inštitúcií i ďalší partneri budú môcť nadviazať kontakt počas pravidelných business cocktailov, ktoré sa budú konať na mesačnej báze.

Okrem možnosti networkingu budú predmetom stretnutí aj prezentácie plánov, noviniek a výsledkov zástupcami klubu. 

Členstvo v HC Košice Business Clube je spoplatnené sumou 1000 Eur na sezónu.

V členskom poplatku sú zahrnuté:

• 2 zlaté permanentky,

• pozvanie pre 2 osoby na spomínané Business Cocktaily,

• členovia Business Clubu majú možnosť využívať služby Business Club Skyboxu (do naplnenia jeho kapacity; potrebné prihlásenie sa na daný zápas),

Členmi Business Clubu sa automaticky stávajú všetci partneri, ktorí klubu prispeli sumou vyššou ako 3000 Eur.

Kalendár plánovaných business cocktailov:

7. 11. (štvrtok), Pivovar Hostinec. Registrácia zaslaním e-mailu na adresu asmelkova@hckosice.sk

 

V prípade záujmu o členstvo v HC Košice Business Clube, kontaktujte, prosím, oddelenie marketingu zaslaním e-mailu na adresu asmelkova@hckosice.sk