Výberové konanie na zabezpečenie zápasov

PRIDANÉ: 22.9.2020

HC Košice vyhlasuje výberové konanie na zabezpečenie zápasov na obdobie 1. 10. 2020 - 15. 5. 2021

Predmetom obstarávania je zabezpečenie hlavného organizátora, bezpečnostného technika a služieb spojených so zabezpečením domácich zápasov HC Košice konaných v Steel Aréne, zimný štadión L. Trojáka na Nerudovej ulici v Košiciach pre kategórie seniori, juniori, dorast, kadeti a všetky mládežnícke kategórie až po hokejové prípravky.

Ponuky spracovane podl'a podmienok výberového konania, ktoré sú uvedené vo výzve na predloženie cenových ponúk je nutné zaslat' do 28.09.2020 do 14.00 hod. vyhlasovatel'ovi cenovej ponuky formou e-mailu na adresu sekretariat@hckosice.sk.

Detailné podmienky výberového konania si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz >>