Dotácie

 

min edu         szlh

 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v roku 2019 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov finančné príspevky na základe:

 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča v celkovej výške 112 097,24 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií a prepravu na zápasy.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – mládež v celkovej výške 11 191,86€, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečením zápasov, usporiadateľskej a bezpečnostnej služby, služby zdravotníckeho záchranára.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji vo vekových kategóriáchŠHP3,4; ŠHT 5-8 v celkovej výške 3 660,00€, ktoré boli použité na úhradu odmien rozhodcov.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 514,88 EUR, ktoré boli použité na úhradu prenájmu ľadovej plochy.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na účel športu mládeže podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov  vo výške 26 470,59 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií.

                        Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na dopravu vo vybraných žiackych zápasoch v ľadovom hokeji vo vekových kategóriách mladší žiaci 5. a 6. ročník a starší žiaci 7. a 8. ročník vo výške 252 €, ktoré boli použité na úhradu prepravy vybraných zápasov.

 

Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v roku 2019 klubu HC Košice s.r.o pre kategóriu dorastu a juniorov  finančné príspevky na základe:

 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – mládež v celkovej výške 3 197,67 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií a prepravu na zápasy.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 1 189,28 EUR, ktoré boli použité na úhradu služby zdravotníckeho záchranára.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na účel športu mládeže podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov  vo výške 5 882,35 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií.

 

kosice

Mesto Košice poskytlo v roku 2019 Hokejovému Clubu Košice - Košickej Hokejovej Akadémii:

- dotáciu vo výške 50 000 EUR, na zabezpečenie prípravy mládežníckej základne hokejovej akadémie.

Dotácia bola použitá na prenájom  ľadovej plochy.

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2019 Hokejovému Clubu KOŠICE:

- dotáciu vo výške 23 095 EUR, na podporu mladých perspektívnych športovcov vo vekovej kategórii ŠHP, ŠHT a kadetov,

ktorá bola použitá na prenájom ľadovej plochy a prepravu na zápasy.

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2019 klubu HC Košice s.r.o.:

- dotáciu vo výške 14 931 EUR, na podporu mladých perspektívnych športovcov vo vekovej kategórii dorastu a juniorov,

ktorá bola použitá na prenájom ľadovej plochy a prepravu na zápasy.

- dotáciu vo výške 2 000 EUR pre kategóriu dorastu na financovanie časti nákladov spojených s organizovaním športového podujatia Memoriál L. Trojáka

-  dotácia bola použitá na nákup športového materiálu, trofejí do súťaže, služby zdravotníckeho záchranára a usporiadateľskú službu.