Dotácie

 

min edu         szlh

 

SZĽH poskytol  v roku 2021

klubu HC Košice s.r.o.  finančné príspevky vo výške  40 776,00 EUR  pre kategóriu seniorov, za účelom zmiernenia následkov spôsobených pandémiou ochorenia Covid-19 vo vrcholovom športe (Extraliga seniorov),

finančné príspevky na základe:

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych trénerov v kluboch v súvislosti s pandémiou COVID-19, v celkovej výške 5 000,00 EUR

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov  v  celkovej výške 32 837,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča vo výške 14 505,04 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku-ZOŠ 15%  v celkovej výške 7 343,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku   na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov  v celkovej výške 5 000,00 EUR

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku   - zahraničný hokejista v celkovej výške 942,86 EUR,

ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

 

pre Hokejovú Akadémiu v Košiciach finančný príspevok vo výške 33 000 EUR,  

ktoré boli použité na  prenájom ľadovej plochy, športovísk, prepravu, na edukačno-metodologickú podporu mládežníckej kategórie U18

 

 

SZĽH poskytol v roku 2021 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov finančné príspevky na základe:

 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych trénerov v kluboch v súvislosti s pandémiou COVID-19, v celkovej výške 5 500,00 EUR

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov  v  celkovej výške     11 160,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča vo výške 40 909,02 EUR, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku-ZOŠ 15%  v celkovej výške 33 041,00 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku   na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov  v celkovej výške 5 000,00 EUR

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku   - zahraničný hokejista v celkovej výške 454,55 EUR,      

ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

 

 

kosice

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2022

klubu HC Košice s.r.o.  dotáciu vo výške 12 532 EUR  pre kategóriu U18, U20

 

 

klubu HC Košice s.r.o.  dotáciu vo výške 2 900 EUR  na financovanie časti nákladov podujatia Memoriál Ladislava Trojáka pre kategóriu U18,

ktorá bola použitá na  prenájom ľadovej plochy, výrobu tričiek, plagátov, bulletinov a na nákup cien do súťaže

vyúčtovanie dotácie

 

Hokejovému Clubu KOŠICE  dotáciu vo výške 17 498 EUR  pre kategóriu U6-U15,

 

Hokejovému Clubu KOŠICE pre Košickú Hokejovú Akadémiu  dotáciu vo výške 55 000 EUR,