Dotácie

 

min edu

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2017 klubu HC Košice s.r.o. pre kategóriu dorastu a juniorov:

1. Finančné prostriedky vo výške 8 400,00 EUR, na činnosť trénerov. 

2. Finančné prostriedky vo výške 5 693,29 EUR na financovanie prepravy, nákup športového materiálu a činnosť trénerov.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2017 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov:

1. Finančné prostriedky vo výške 22 640,00 EUR, na činnosť trénerov.           

2. Finančné prostriedky vo výške   19 926,51 EUR, na financovanie prepravy, usporiadateľskej služby, nákup športového materiálu a činnosť trénerov.

 

kosice

Mesto Košice poskytlo v roku 2018 klubu HC Košice s.r.o.:

- dotáciu vo výške 11 539 eur, na podporu mladých perspektívnych športovcov vo vekovej kategórii dorastu a juniorov,   

- dotáciu vo výške 2 000 eur pre kategóriu dorastu na financovanie časti nákladov spojených s organizovaním športového podujatia Memoriál L. Trojáka, 

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2018 Hokejovému Clubu KOŠICE:

- dotáciu vo výške 23 515 eur, na podporu mladých perspektívnych športovcov vo vekovej kategórii ŠHP, ŠHT a kadetov.