HC Košice spúšťa vývoj webstránky venovanej histórii

PRIDANÉ: 27.4.2021

V rámci príprav na oslavy 100-ročnice hokeja v Košiciach začal klub v spolupráci s Hlavným IT partnerom Ness Košice práce na vývoji webovej stránky, ktorá prehľadne zmapuje históriu klubu vrátane všetkých jej osobností. 

Stanislav Mucha, riaditeľ marketingu a PR HC Košice: “História najúspešnejšieho hokejového klubu na Slovensku je plná úspechov a osobností a my chceme uchovať čo najviac údajov pre ďalšie generácie. Najväčšou výzvou bude samozrejme zber dát zo sezón pred vznikom samostatnej slovenskej ligy. Fotografie, články a ročenky budeme digitalizovať a katalogizovať. Začali sme archívom košickej legendy - pána Róberta Berenhauta. Finálnym produktom bude portál zachytávajúci čo najviac informácií z histórie, ktorý budeme pravidelne aktualizovať.”

Najucelenejší prehľad histórie košického hokeja vrátane histórie klubu poskytuje publikácia 90 rokov košického hokeja od bývalého PR manažéra klubu Vojtecha Pettyho. Pre celý projekt bude dôležité vyhľadanie spoľahlivých zdrojov. 

Stanislav Mucha: “Komunikujeme s novinármi, historikmi, českým zväzom i Spartou Praha. Opierať sa môžeme aj o svedectvá samotných hráčov. Veľkú časť štatistík zachytáva portál Elite Prospects, s ktorým partnersky spolupracujeme už niekoľko rokov.”

HC Košice chce okrem štatistík poskytnúť čo najviac informácií o bývalých hráčoch a činovníkoch klubu a vytvoriť tzv. Alumni program - kroniku osobností košického hokeja. 

Stanislav Mucha: “Na stránke chceme mať údaje nielen o hráčoch, ale aj o členoch realizačného tímu, tréneroch mládeže, funkcionároch, žurnalistoch. Budeme sa snažiť zaznamenať ich príbehy a dohľadať k nim podľa možností aj vizuálne stopy. Opierať sa chceme o výpovede pamätníkov alebo ich známych.”

Projekt má ambíciu zhromaždiť veľké kvantum dát. Veď od roku 1962 môže hráčsku a funkcionársku základňu tvoriť viac ako 2000 ľudí. 

Stanislav Mucha: “Uvedomujeme si rozmery projektu, no tešíme sa na to. Projekt je zároveň otvorený všetkým dobrovoľníkom, ktorí by chceli pomôcť a prispieť, či už zaslaním fotiek, ročeniek a plagátov na digitalizáciu, alebo zberom a vyhľadávaním dát. V Košiciach je veľa fanúšikov, ktorí dokonale poznajú históriu klubu a jeho osobnosti. Pevne verím, že pri sa pri tomto projekte zomkne to najskalnejšie fanúšikovské jadro a v spolupráci s hráčmi a novinármi vytvoríme portál hodný histórie nášho klubu.”

Vopred ďakujeme za všetky materiály z histórie, ktoré nám zašlete na adresu historia@hckosice.sk 

O čo máme záujem? Fotky hráčov, funkcionárov, zápasové fotky, ročenky, letáky, plagáty, vstupenky, informácie o realizačnom tíme a pod. 

 

GALÉRIA