Kozárik: Odmenou tvrdej a poctivej práce v tréningovom procese je zápas

PRIDANÉ: 20.11.2020

So situáciou koronavírusu sa aktuálne vyrovnáva každý z nás. Inak tomu nie je ani v klube HC Košice. Naši seniori zápasy hrajú bez divákov, juniori a dorastenci nehrajú vôbec, no snažia sa aspoň trénovať. Zvlášť obťažné je to v nižších ročníkoch. V mládežníckych mužstvách sa nachádzajú mladé nádeje košického hokeja. Medzi nich patrí aj dlhoročná súčasť klubu, Miroslav Kozárik, ktorý momentálne pracuje na poste metodika hokejových tried a vedúceho pracovníka hokejových prípraviek. Porozprávali sme sa s ním o aktuálnej situácii v prostredí Oceliarov.

Ako sme už spomínali, celý klub pod strechou Steel arény sa snaží vyrovnať s ťažkou situáciou vírusu, ktorá tu s nami pretrváva už dlhé mesiace a kvôli ktorej zostala nedohraná predošlá sezóna. Sezóna 2020/2021 sa síce začala, no v týchto dňoch hokej skôr stagnuje a sú v ňom prítomné mnohé obmedzenia. „Táto situácia je ťažká asi pre všetkých. Každý z nás sa snaží aby danú situáciu zvládol čo najlepšie a hlavne v plnom zdraví . Aj napriek takejto ťažkej situácii sa snažíme udržať si optimizmus, dobrú náladu a pracovný elán.“ Aj napriek pozitívnemu prístupu sa určite zhodneme na tom, že niektoré obmedzenia a rozhodnutia vlády nás ovplyvňujú skôr záporne. Mnohokrát sa tiež zamýšľame nad tým, že tieto pravidlá sú až nezmyselné. Vedenie klubu sa však z tejto situácie snaží vyťažiť maximum. „V prvom rade, rozhodnutia a nariadenia ktoré sú dané, rešpektujeme a snažíme sa z danej situácie vyťažiť čo najviac či už po športovej stránke alebo po stránke organizačnej. Našim cieľom je udržať hráčov v pohybe a týmto smerom sa uberá aj tréningový proces a komunikácia,“ hodnotí zložité podmienky Miroslav Kozárik.

Tréningový proces hráčov je zložitý takisto pre hráčov, ako pre trénerov. V období koronavírusu však v tomto smere boli vytvorené nové pravidlá, čo sťažilo aj prácu trénerov. „Pravdupovediac situácia pre nás nie je moc priaznivá, ale našou snahou je, aby sme nestratili kontakt s hráčmi, rodičmi a udržali mládežnícke skupiny v aktivite . Tréningový proces sme organizačne nastavili dvomi spôsobmi, a to tréning online a tréningový proces na ľade. V rámci nariadení platí pre nás tréningový proces 5 + 1 to znamená päť hráčov a jeden tréner na ľade.“ Okrem tréningov v tomto zložení nám pán Kozárik predstavil ďalšiu možnosť, ktorá však nezávisí na samotných tréneroch: „Je tu ešte jedna forma, a to je tréning na suchu v exteriéri, ktorý je však závislý na počasí.“

Je jasné, že mnoho sa z klasického tréningového plánu muselo vynechať, prípadne pridať online forma a rôzne iné osobitné tréningy. „Tréningové plány určite máme a v podstate ako špeciálne plány svojím spôsobom sú preto, lebo či už forma online, alebo tréningový proces na ľade je sčasti tvorený ako individuálna príprava.“

Miroslav Kozárik nám zhodnotil aj situáciu z pohľadu hráčov a rodičov, a tiež to, ako reagujú na tréningové procesy. „Tak ako som spomínal celý proces je skoro individuálny a každý jeden hráč sa s touto situáciou musí vysporiadať. Z nášho pohľadu to vnímame tak, že hráči chápu danú situáciu a svojou disciplínou a prístupom prispievajú ku kvalitnému tréningovému procesu aj v individuálnej forme. V nižších kategóriách, kde malé deti určite nechápu danú situáciu, sú nám vo veľkej miere nápomocní rodičia, ktorí svojím prístupom a spoluprácou s trénermi vplývajú na kvalitu celej prípravy.“

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Inak tomu nie je ani v tomto prípade. „Tým že sa trénuje v malých skupinách alebo individuálne, doma, je väčšia možnosť dohliadať a komunikovať s hráčom, alebo s malou skupinou, čo má v určitom smere svoje výhody. V týždennom mikrocykle, ktorý má každá kategória, pracujú nielen hlavní tréneri a asistenti, ale do procesu sú zapojení aj kondiční tréneri. Do online procesu, ako motiváciu hlavne pre mladších hráčov, sa nám podarilo zapojiť aj hráčov A-mužstva a snažíme sa o kontakt s hráčmi NHL.“

Okrem motivácie, ktorá bola spomenutá, sú tu aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú hokejistov. Nielen fanúšikovia hokeja, ale aj samotní hráči a vedenie dúfa, že sa hrací proces zase obnoví. „Myslím si, že odmenou tvrdej a poctivej práce v tréningovom procese je zápas. Každý hráč svojím aktívnym prístupom ku tréningovému procesu a povinnostiam dáva najavo, že v prípade, ak zápasový proces začne, je pripravený podať čo najlepší výkon. Predpokladám, že každý hráč alebo tréner v kútiku duše verí, že zápasový proces sa spustí.“

Potenciál tejto sezóny nie je príliš kladný. Na celom svete sa rušia takmer všetky hokejové turnaje. Hráči tak prichádzajú o jedinečné príležitosti reprezentovať krajinu, či posunúť svoju kariéru na ešte vyššie pozície. Podľa pána Kozárika však hokejisti svojou snaživosťou svedčia o tom, že im naozaj záleží na tom, aby bol zavedený hrací proces. „Je ťažké predpokladať, ako táto sezóna skončí. V prvom rade by sme boli radi, keby sa opatrenia uvoľnili a mohli by sme začať trénovať kolektívne. Myslím si, že v takomto prípade by hráči mohli odohrať aj zápasy. Zodpovedný prístup každého hráča v momentálnej situácii určite smeruje k tomu, že každý jeden hráč očakáva spustenie zápasového procesu. Veď hlavnou motiváciou pre hráča je určite zápas.“

Slová na záver:

„Verím že aj táto neľahká situácia hráčov, trénerov a rodičov posilní a posunie o krok vpred a získajú iný pohľad na hokej.“

My pánovi Kozárikovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu ešte veľa úspechov medzi oceliarmi.

 

 

GALÉRIA