Mladí hokejisti kategórie U11 a U12 trénujú aj na plavárni

PRIDANÉ: 9.6.2019

Od 9. mája sa na novú sezónu pripravujú aj mladí hokejisti s ročníkom narodenia 2008 a 2009. Preložené do hokejového slovníka, ide o kategórie U12 a U11.

Prípravu vedie trénerská dvojica Anton Bartánus -  Ľubomír Micák, ktorý majú v jednotlivých ročníkoch do 30 mladých hokejistov. Práve tento školský vek je mimoriadne vhodným obdobím na získavanie pozitívneho vzťahu k telesným aktivitám a z hľadiska vývoja motoriky je aj jeho najbúrlivejšou fázou.

„Tréningový proces je pre chlapcov veľmi zaujímavý,“ hovorí Anton Bartánus. „Pre tréningy využívame pestrú paletu postupov v rôznych priestoroch. Úroveň všeobecnej kondičnej pripravenosti je významným faktorom výkonnosti mladého športovca a my ju považujeme za jednu z významných zložiek športového tréningu. V športovej príprave sa pritom snažíme rešpektovať tak zákonitosti vývoja organizmu, ako aj dlhodobej športovej prípravy. Rozhodujúcim cieľom športovej prípravy v prípravnom období musí byť dosiahnutie predpokladanej komplexnej adaptácie organizmu športovca.“

V týždňovom tréningovom mikrocykle využívajú mladí športovci pravidelne aj mestskú plaváreň, ktorej bazén býva jedným z najobľúbenejších tréningových destinácií. „Plávanie rozvíja základné funkcie ľudského organizmu a rovnomerne zaťažuje svalstvo. Otužovaním posilňuje imunitný systém, rozvíja dýchací systém, pôsobí na udržiavanie kĺbovej pohyblivosti a na správne držania tela,“ vysvetľuje Anton Bartánus. „Pre mladých hokejistov je plávanie veľmi vhodné aj tým, že patrí k najviac šetrným a zároveň bezpečným aktivitám. Radíme ho k najvhodnejším tréningom, ktorý svaly posilňuje a nevystavuje ich záťaži telesnou hmotnosťou.“

(tty)

GALÉRIA