Peter Holaza: Novú funkciu beriem ako ocenenie mojej 5-ročnej práce v klube

PRIDANÉ: 16.6.2024

Po hokejovej sezóne a hektickom kolotoči nastáva v každom klube čas na oddych, na takpovediac „upratovanie“ a prípravu na ďalšiu sezónu. Manažment klubu má priestor na vyhodnotenie výsledkov A-tímu a mládeže a prijatie strategických rozhodnutí na ďalšie obdobie. Medzi ne patrí aj vymenovanie Petra Holazu do funkcie Športového manažéra pre mládež v HC Košice. Pri tejto príležitosti si s Petrom dohodla stretnutie Katarína Kecerová zo Syntax Média Tímu a položila mu niekoľko otázok.

Gratulujeme ti k vymenovaniu do novej funkcie šéftrenéra košickej mládeže. Prekvapilo ťa to a čo to pre teba osobne znamená?

Priznám sa, že má to trochu prekvapilo, lebo doteraz som sa venoval prevažne trénovaniu. Beriem to však ako ocenenie moje 5-ročnej práce tu v klube a tiež ako prejav dôvery zo strany vedenia klubu. Je to na jednej strane výzva, na strane druhej, obrovská česť môcť manažovať mládežnícky sektor v HC Košice.

HC Košice má v mládežníckych tímoch takmer 300 hráčov a hráčiek. Práca s mládežou je dlhodobo na vysokej úrovni, čo bude tvojou prioritou v kontexte ich rozvoja v ďalších rokoch?

Súhlasím. Práca s mládežou v klube je na vysokej úrovni vďaka všetkým trénerom na čele so šéftrénerom Mirom Kozárikom, vedeniu klubu, rodičom, školám a v neposlednom rade, partnerom a sponzorom klubu. Všetky tieto kľúčové elementy investujú nemalé finančné a nefinančné zdroje do práce s mládežou a patrí im za to vďaka.

A k mojim prioritám? Prvou bude stabilizovať realizačné tímy vo všetkých vekových kategóriách. Aj naďalej aktívne spolupracovať s trénermi zručností, brankárov, kondičných trénerov a ďalšími špecialistami, ktorí sa podieľajú na výchove a tréningu mládeže. Aby to boli nielen odborníci, ale aj kvalitní ľudia. Našim cieľom je totiž hráčov vychovávať aj po taktickej stránke. Chceme, aby mali chuť zlepšovať sa, pracovať na tom, a hlavne, aby z hokeja mali radosť.

Druhou prioritou bude zlepšenie skautingu, aby sme dokázali pritiahnúť talenty zo širšieho okolia, čím sa zlepší konkurenciaschopnosť tímov.

Poslednou prioritou bude zlepšovať podmienky na tréning v Steel Aréne, lebo nám chýba strelnica a lepšie podmienky na tréningy na suchu.

Jednotlivé vekové kategórie si vyžadujú rôzny prístup. Na čo sa chceš zamerať pri prípravkároch, žiakoch a v neposlednom rade dorastencoch a junioroch?

V prípravke ide primárne o to, aby sa deti z bytia na ľade tešili. Samozrejme, že im potrebujeme dať základy korčuľovania a práce s hokejkou, ale prioritou v tejto kategórii je hravosť a radosť z pohybu.

U žiakov sa zameriavame na tréningy zručností a rolí. Snažíme sa hráčov viesť k disciplíne, k poriadku a k rešpektu autoritám. A pri juniorke a doraste je to hlavne o samotnom prístupe, pracovnej morálke a rozvoju vlastností ako bojovnosť, tímovosť, obetavosť apod., čo v konečnom dôsledku pomáha tímu nájsť cestu k víťazstvu, čo je v športe taktiež veľmi dôležité.

Máš už aj nejaké konrétne plány resp. projekty, ktoré by si s pomocou vedenia klubu, trénerov, atď. rád zrealizoval?

Určite potrebujeme aj naďalej zlepšovať vzdelávanie trénerov a hráčov, zachytávať najnovšie trendy a snažiť sa ich uplatniť aj v našich podmienkach. Dôležitým faktorom pri každej spolupráci je otvorená a transparentná komunikácia. V kontexte mládeže je to o to dôležitejšie, že tu pracujeme s deťmi, ich rodičmi, tréneri, mediálnymi partnermi atď.

Okrem výsledkov by sme chceli byť viac transparentní aj v kontexte financovania mládeže, kde máme najväčšie výdavky apod.

Hokej je pomerne finančne náročný šport. Napriek tomuto faktu – myslíš si, že je možné v klube vybudovať po vzore iných zahraničných klubov konkurencieschopnú hokejovú akadémiu?

Áno, vybudovať hokejovú akadémiu, ktorá by priamo nadväzovala na prácu prípraviek a hokejových tried na ZŠ Považská, je pre nás jednoznačne najväčšou prioritou. Osobne si myslím, že projekt Krajských hokejových akadémií je dobrá myšlienka a pre budúcnosť hokeja na Slovensku by boli určite prínosom.

V našom prípade ide o splnenie základnej podmienky a tou je vybudovanie tréningovej haly v areáli Strednej športovej školy. Tá, nám, žiaľ, veľmi chýba a potrebujeme všetkých partnerov – klub, zväz, mesto, ako aj kraj, zaktivovať, aby sa k jej realizácii pristúpilo čo najskôr, lebo tým, že nespĺňame chýbajúcou halou štatút akadémie, prichádzame z ľadového zväzu o nemalé finančné prostriedky. Hala mala stáť už tri roky (od r. 2021) a za tieto sezóny sme prišli spolu o 150.000 Eur, čo sú v kontexte práce a finančného riadenia mládeže, nemalé financie. Verím, že sa nám po komunikácii s KSK a mestom, podarí projekt reštartovať a postaviť halu v čo najkratšom možnom čase.

Hokejový klub sa nezaobíde bez partnerov a fanúšikov. V kontexte mládeže je to častokrát rodič. Čo by si im rád odkázal, či už ide o rodičov aktívnych hráčov, alebo o rodičov, ktorí premýšľajú o tom, že ich dieťa ”dajú“ na hokej v HC Košice?

Deti a mládež sú naša budúcnosť 🙂 Našim spoločným cieľom je zlepšenie celkovej kultúry komunikácie a spolupráce s rodičmi. Aby chlapci a dievčatá vyrastali v prostredí, z ktorého budú mať radosť. Je našou úlohou, ako aj úlohou všetkých partnerov, aby sme spoločne vybudovali silnú mládež v našom klube, ktorá bude produkovať hráčov pre náš A-tím, reprezentáciu alebo špičkové kluby sveta.

Rozhovor spracoval: Syntax - Media Tím