slovak english
Úvod > 2 PERCENTÁ Z DANE

2 PERCENTÁ Z DANE

Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie:

  1. Ak ste už do 15.02.2017 požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,  potom ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%  a spolu s Potvrdením o zaplatení dane  doručte uvedené tlačivá do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  3.  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú ste pracovali.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie- typ A, B  podáva sama:

  1. Výšku vypočítaných  2% zo zaplatenej dane doplníte priamo do daňového priznania.
  2. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a budete mať Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali, uvediete výšku 3% zo zaplatenej dane. Potvrdenie  je povinnou prílohou k daňovému priznaniu.
  3. Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na našej titulnej strane, alebo  v prehľade prijímateľov (v daňovom priznaní).

Daňové priznanie pre fyzické osoby- typ A

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.364.html

Daňové priznanie pre fyzické osoby- typ B

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.362.html

 

Ak ste právnická osoba:

  1. V prípade ak do lehoty na podanie daňového priznania darujete 0,5% zaplatenej dane daňovníkovi, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, môžete poukázať nášmu klubu  až 2% dane z príjmu.
  2. 1% z podielu zaplatenej dane môžete poukázať v prípade, že ste do lehoty na podanie daňového priznania nedarovali sumu 0,5% daňovníkovi, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie.
  3. Daňové priznanie  pre právnické osoby – časť IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

 

Na stiahnutie:

HC Vyhlasenie 2% 2016 pdf [ 132.46 KB ]

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmu 2016 doc [ 46.5 KB ]

generálny partner

HC KOsICE

partneri