slovak english
Klub
Úvod > Klub > Vedenie klubu

Vedenie klubu

Hokejový Club Košice OZ:

 HC Košice s.r.o.:

Správna rada:

Ing. Juraj Mondík prezident
Richard Carl Shank I. viceprezident
Ing. Juraj Bakoš II. viceprezident
JUDr. Imrich Volkai člen
Ing. Ladislav Kovalský člen
Ing. Silvia Gaálová členka

Ing. Jozef Jankulák

člen

 

Dozorná rada:

Ing. Július Lang predseda
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH člen
 Mark Thomas Salo člen 

Štatutárni zástupcovia:

Ing. Juraj Bakoš generálny manažér a konateľ
Ing. Monika Kukurová finančná riaditeľka a konateľka
   

Dozorná rada:

Ing. Július Lang predseda
Richard Carl Shank člen
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH člen

generálny partner

HC KOsICE

partneri