slovak english
Klub
Úvod > Klub > Vedenie klubu

Vedenie klubu

Hokejový Club Košice OZ:

 HC Košice s.r.o.:

Správna rada:

Ing. Július Lang prezident
Richard Carl Shank I. viceprezident 
Ing. Miroslav Maďar člen
Ing. Juraj Bolf člen
BS Tomáš Kuriatnik, MBA člen
Ing. Vladimír Molčák člen

Ing. Peter Jakub, PhD.

člen
Ing. Rastislav Eliaš člen
MVDr. Martin Petruš člen

 

Dozorná rada:

Mark Thomas Salo predseda
Mgr. Jozef Kuruc člen
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH člen 

Štatutárni zástupcovia:

Ing. Rastislav Rusič konateľ spoločnosti
Pavol Zůbek konateľ spoločnosti
Ing. Monika Kukurová konateľka spoločnosti
   

Dozorná rada:

 Mark Thomas Salo predseda
Mgr. Jozef Kuruc člen
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH člen

generálny partner

HC KOsICE

partneri