slovak english
Médiá
Úvod > Médiá > Podmienky udeľovania akreditácií

Podmienky udeľovania akreditácií

Akreditácia je adresná a znie na meno fyzickej osoby (ďalej len „akreditovaná osoba“).

Akreditácia môže znieť na celú sezónu alebo na jednotlivé podujatie. Akreditácia udelená na celú sezónu zaniká 30. apríla kalendárneho roka, akreditácia udelená pre jednotlivé podujatie zaniká po skončení dňa podujatia.

Celosezónna akreditácia sa udeľuje zástupcom celoštátnych a regionálnych printových médií, televízií a rádií. Akreditáciu je možné udeliť  aj zástupcom špecializovaných internetových portálov s celoštátnou pôsobnosťou a významom, ktorých rozsah a čítanosť výraznou mierou prispievajú k propagácii klubu HC Košice a slovenského ľadového hokeja.

Každému médiu sa udeľuje jedna akreditácia, ak nebude preukázaná opodstatnená požiadavka pre ďalšie akreditácie (ďalší redaktori, kameramani, fotografi). 

HC Košice má právo obmedziť vydanie akreditácií z kapacitných dôvodov.  To platí najmä pre jednorázové akreditácie, pri ktorých sa uprednostňujú zástupcovia veľkých celoštátnych médií a členovia redakcií oficiálnych internetových stránok klubov súperov. 

Akreditácie nie sú udeľované amatérskym alebo hobby redaktorom a fotografom, ani zástupcom amatérskych internetových portálov.

O udelenie akreditácie možno požiadať iba vyplnením akreditačného formulára na webovej stránke www.hckosice.sk.  Žiadosť o udelenie jednorázovej akreditácie musí byť odoslaná najneskôr 24 hodín pred začiatkom stretnutia. Akreditácie sa nevybavujú ani neudeľujú v deň podujatia (hokejového stretnutia), teda ani pred a počas podujatia.

V mene klubu HC Košice udeľuje akreditáciu PR manažér HC Košice na základe zaslanej elektronickej žiadosti, ktorú nájdete tu www.hckosice.sk/sk/media/akreditacny-formular.     

Akreditácia je neprenosná a jej zneužitie (poskytnutím preukazu inej osobe bez schválenia PR manažérom) má za následok jej odobratie.

Klub si vyhradzuje právo neudeliť alebo odobrať už udelenú akreditáciu.  Neudelenie akreditácie sa nezdôvodňuje. Odobratie akreditácie sa zdôvodní, ak o to dotknutá osoba písomne požiada (email: pr@hckosice.sk). Dôvodom pre odobratie akreditácie môže byť najmä porušenie povinností vyplývajúcich z udelenej akreditácie alebo nevyužívanie práv vyplývajúcich  z udelenej akreditácie.
 

generálny partner

HC KOsICE

partneri