slovak english
Médiá
Úvod > Médiá > Práva a povinosti akreditovaných osôb

Práva a povinosti akreditovaných osôb

Na podujatiach poriadaných HC Košice (najmä pred a počas hokejových zápasov) akreditácia oprávňuje akreditovanú osobu k vstupu do Steel arény a v Steel aréne k vstupu do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä PRESS CENTRUM (vyhradená miestnosť), MIX ZÓNA (priestor pred šatňami mužstviev) a určené miesto v hľadisku alebo pri ľadovej ploche. 

Pohyb pred a vo vnútri uvedených priestorov je časovo vymedzený.  Do Steel arény je možné vstúpiť hodinu pred oficiálnym začiatkom podujatia a Steel arénu je potrebné opustiť do 90 min. po skončení podujatia (MIX ZÓNU do 45 min.).

Akreditované osoby sú v bezprostrednej blízkosti Steel arény,  pri vstupovaní do Steel arény určeným vchodom a  počas celého pobytu v Steel aréne povinné riadiť sa pokynmi organizátorov a rešpektovať všetky prípadné obmedzenia.

Akreditované osoby sú pri vstupovaní do Steel arény určeným vchodom a  počas celého pobytu v Steel aréne povinné preukazovať sa a nosiť platný akreditačný preukaz na viditeľnom mieste (napríklad na šnúrke) a strpieť kedykoľvek kontrolu tohto preukazu oprávnenou osobou.
PR manažér HC Košice, bezpečnostný manažér a usporiadatelia označení príslušnými vestami usporiadateľov sú osobami oprávnenými
- kontrolovať držanie a platnosť akreditačných preukazov,
- požadovať dobrovoľné preukazovanie totožnosti osôb, ktoré sa nimi preukazujú,
-  kontrolovať oprávnenosť pohybu akreditovaných osôb na konkrétnych miestach.
Odmietnutie vykonania uvedenej kontroly je dôvodom pre vykázanie dotknutej osoby zo Steel arény a odobratie akreditácie.

Akreditovaná osoba je oprávnená pracovať v priestoroch press centra a uskutočňovať  rozhovory s hráčmi, trénermi a zástupcami klubov v priestoroch a v čase na to určených (press centrum, mix zóna).

V prípade porušenia akreditačných podmienok si klub vyhradzuje právo akreditáciu kedykoľvek odobrať.

Prevzatím akreditačného preukazu (celosezónneho alebo jednorázového) deklaruje akreditovaná osoba výslovný súhlas so všetkými tu uvedenými pravidlami.

generálny partner

HC KOsICE

partneri