slovak english
Permanentky
Úvod > Permanentky > Na splátky

Na splátky

Sezónne permanentky HC Košice už i na splátky a bez navýšenia

Kedy: 4. a 5. septembra 15:00-18:00
Kde: Pokladňa Steel Arény alebo  6. septembra 17:00-19:00 počas autogramiády HC Košice v Auparku

Čo musíte spĺňať?

Fyzická osoba – podnikateľ

 • vek od 18r., spôsobilý na právne úkony
 • občan SR s trvalým pobytom na území SR (na základe individuálneho posúdenia CFH)
 • cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR a adresou na doručovanie pošty v SR) s trvale zabezpečeným preukázateľným príjmom

Zamestnanec

 • nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote
 • doba zamestnania: na dobu neurčitú alebo na dobu určitú

Dôchodca

 • starobný, výsluhový (vojaci, policajti...)
 • invalidný dôchodca

Živnostník

 • SZČO alebo fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia, slobodné povolania
 • doba podnikania min. 6 mesiacov

Čo k tomu potrebujete?

10% z ceny permanentky ako akontáciu

Zamestnaný občan        

 • platný občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo karta poistenca)
 • preverenie príjmu v Sociálnej poisťovni  ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme na tlačive CFH ALEBO kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO výplatné pásky za posledné 2 mesiace

Fyzická osoba – podnikateľ

 • platný občiansky, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo karta poistenca)
 • potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné a z daňového priznania strany 1, 3 a 8 vlastnoručne podpísané klientom

Dôchodca (poberajúci starobný alebo výsluhový dôchodok - vojaci, policajti, ...)

 • platný občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo karta poistenca alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania)
 • výsluhový dôchodok - rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku ALEBO kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ
 • starobný dôchodok  - overenie príjmu v Sociálnej poisťovni , v prípade neoverenia treba doložiť výmer


Kalkulácie permanentiek na splátky bez navýšenia:

 

Cena permanentky

Doba splácania

Akontácia

Mes. splátka

Celková cena

100,-€

6 mesiacov

10% - 10,-€

15,-€

100,-€

110,-€

6 mesiacov

10% - 11,-€

16,50,-€

110,-€

124,-€

6 mesiacov

10% - 12,40,-€

18,60,-€

124,-€

133,-€

6 mesiacov

10% - 13,30,-€

19,95,-€

133,-€

Odporúčame: Pred tým ako si prídete požiadať o zakúpenie permanentky na splátky do pokladne Steel Arény, zarezervujte si svoje miesto prostredníctvom siete ticketportal: https://www.ticketportal.sk/Event/HC_Kosice_Permanentka_zakladna_cast_201718

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle:  055 729 61 14 alebo e-mailom: marketing@hckosice.sk

generálny partner

HC KOsICE

partneri