Školy

školy

Program spolupráce so základnými školami bol predstavený v januári 2017 a jeho hlavným cieľom je zefektívniť komunikáciu a spoluprácu so zástupcami a žiakmi škôl. Hlavné body spolupráce spočívajú v propagácii diania v klube HC Košice žiakom škôl. Klub na oplátku ponúka možnosť získania vstupeniek na vybrané domáce zápasy i účasť hokejistov na akciách organizovaných školami (besedy, športové dni, a pod.). Klub pre tieto účely vymedzil sektor s kapacitou 288 miest. 

Partnerské školy, môžu počas základnej časti extraligy požiadať až o 20 vstupeniek na nimi vybrané zápasy (na 10 žiakov pripadá 1 dospelý), vo výnimočných prípadoch to môže byť aj vyšší počet. Klub zasiela vstupenky na školy v elektronickej podobe (tlač na bežnej tlačiarni), a tak je distribúcia rýchla a nenáročná. 

V sezóne 2018/2019 boli do programu, okrem košických základných škôl, prizvané aj základné školy z okresu Košice-okolie a detské domovy

V prípade záujmu o zapojenia sa do partnerského programu, prosím, nás kontaktujte zaslaním e-mailu na adresu skoly@hckosice.sk .

 

Zoznam partnerských škôl:

ZŠ Janigova 2 

ZŠ Hroncova 23

ZŠ Park Angelinum 8            

ZŠ Postupimská 37

ZŠ Gemerská 2

ZŠ Fábryho 44

ZŠ Družicová 4

ZŠ Nám. L. Novomeského 2             

ZŠ Bukovecká 17

ZŠ Požiarnická 3              

ZŠ Polianska 1

ZŠ Slobody 1

ZŠ Mládežnícka 3

ZŠ Staničná 13

ZŠ Trebišovská 10

ZŠ Ľudovíta Fullu

ZŠ Starozagorská 8

ZŠ Tomášikova 31         

ZŠ Jozefa Urbana

ZŠ Kežmarská 28

ZŠ Masarykova 19/A

ZŠ Abovská 36

MŠ a ZŠ Želiarska 4      

ZŠ Mateja Lechkého

Gymnázium M. R. Štefánika             

ZŠ Považšká 12

ZŠ Malá Ida

ZŠ Novačany

ZŠ Rozhanovce ZŠ Zdoba DD Košická Nová Ves DD Uralská 1
DD Hurbanova

DD Nižná Kamenica