Prihlasovanie na LHK 2024 pre hráčov HC Košice je spustené

PRIDANÉ: 17.6.2024

Klub HC Košice pokračuje vo svojej tradícii aj aj tento rok pripravil v spolupráci s generálnym partnerom USS Košice Letný hokejový kemp pre hokejistov našich mládežníckych tímov.

Vzhľadom na rekonštrukčné práce, ktoré momentálne v Steel prebiehajú, sa kemp uskutoční v meste Stará Ľubovňa, v dátume: 05.08.-09.08.2024.

Deti od šesť až do desať rokov,  ktorým učaroval hokej sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky a pod vedením mládežníckych trénerov HC Košice zažiť kopec zábavy, súťaží a zážitkov na rôznych športoviskách.

Na príjemné schladenie  absolvujeme tréning, zameraný na nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca a samozrejme na rôzne hry súťaže a tiež návštevu Ľubovnianskeho hradu, múzea, čokoládovne a iné.

V cene kempu majú účastníci zabezpečenú dopravu, stravu, pitný režim, tréningový proces aj ubytovanie.


>> Prihláška na LHK 2024


Cena: 299 €  na dieťa.

Počet hráčov - detí na LHK je limitovaný počtom 48

Cena sa uhrádza podaním prihlášky na účet najneskôr do 21.06.2024

SK 62 0200 0000 0019 1286 0753

Vúb, a.s. Košice

info: Mgr. Tomáš Pollák, 0904 612 100

Prihlášky je možné podávať do 21.06.2024

Vyplnením prihlášky potvrdzujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa je dobrý, je schopný absolvovať uvedený hokejový kemp. Nenárokujem si na vrátenie poplatku v prípade nenastúpenia na LHK 2024, okrem ochorenia potvrdeného lekárom do 02.08.2024 Beriem na vedomie, že ak neoznámim do vyššie uvedeného termínu  nenastúpenie dieťaťa, prepadá alikvotná čiastka v prospech organizátora, tj. 150 €. To neplatí, ak si účastník kempu včas nájde za seba náhradu.