Community Forum

kosice

HC Košice Community Forum je komunikačná platforma, ktorá vznikla v náväznosti na deklarovanú snahu Oceliarov transformovať sa na komunitný klub

Prostredníctvom tejto platformy klub oslovuje širokú komunitu nielen v Košiciach, ale aj celom regióne a vytvoriť vzťah založený na transparentnej komunikácii a spolupráci

Základným kameňom fóra sú pravidelné stretnutia, na ktorých klub informuje členov komunity o víziách, stratégiách, cieľoch, plánoch a dosiahnutom progrese a výsledkoch. Obdobie medzi stretnutiami vypĺňa elektronická interaktívna komunikácia

Medzi členmi fóra sú zástupcovia kraja, mesta, mestských i štátnych inštitúcií, škôl, médií, podnikateľského sektora a všetci fanúšikovia, ktorí chcú pomôcť v napredovaní najúspešnejšieho hokejového klubu slovenskej histórie. 

 

Hlavné ciele HC Košice Community Forum:

  1. Zvýšenie informovanosti komunity a mobilizácia aktívnych členov fóra (pravidelné stretnutia a komunikácia).

  2. Vytvorenie priestoru pre networking.

  3. Vytvorenie dlhodobých partnerstiev, ktoré v konečnom dôsledku prinesú klubu finanční i nefinančnú podporu (produkty, mediálny priestor, predaj vstupeniek).

 

Formy podpory hokejového klubu HC Košice:

  • Sponzoring - nákup reklamy šitej na mieru potrebám partnera. V ponuke je široká škála statických, dynamických i interaktívnych nosičov počas i mimo zápasu. Ich ponuku nájdete na stránke https://www.hckosice.sk/reklama

  • Produktový sponzoring - činnosť klubu je možné podporiť produktmi, ktoré si inak klub musí zadovážiť (výživové doplnky, reprezentatívne oblečenie, regenerácia, pohostenie počas klubových akcií, prenájom priestorov na klubové akcie, atď.).

  • Predaj vstupeniek - veľké firmy môžu klub podporiť kúpou balíkových vstupeniek, ktoré sú platné na celú základnú časť a zamestnanci ich môžu využívať priebežne na teambuildingy či pohostenie návštev. 

  • Stena patriotov - možnosť finančnej podpory majú aj jednotlivci vďaka transparentnému účtu. Ich mená (s ich súhlasom) budú uverejnené na Stene patriotov, ktorá bude vystavená v priestoroch Steel arény a na webovej stránke klub.  

  • Mediálne partnerstvo – šírenie informácií v rámci komunity je pre klub nesmierne dôležité. Využitie priestorov a komunikačných kanálov partnerov klubu na prezentáciu výsledkov a pozvánok na zápasy predstavuje veľkú pomoc.

  • Štatút ambasádora – činnosť klubu môžu podporiť aktívni členovia Community Forum šíriaci dobré meno klubu a vyhľadávajúci možnosti podpory v koordinácii so zástupcami klubu.

  • Účasť v komunitných zbierkach – klub je možné podporiť aj kúpou fanúšikovských predmetov s deklarovaným využitím výťažku na konkrétne projekty rozvoja mládeže.

cf

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať smucha@hckosice.sk