Manažment

 • milo
  Miloslav Klíma
  Výkonný riaditeľ
 • gabi
  Gabriel Spilar
  Športový manažér
 • Monika Kukurová
  Finančná riaditeľka
 • s
  Stanislav Mucha
  Riaditeľ marketingu a PR
 • Alica Šmelková
  Manažér marketingu a obchodu
 • Lenka Virasztóová
  Reklamné a obchodné zmluvy
 • Anna Milľová
  Hlavná ekonómka
 • Iveta Kéglerová
  Ekonómka

Media Team

 • s
  Stanislav Mucha
  Šéfredaktor
 • rado
  Radomír Chovanec
  Koordinátor
 • b
  Bianka Palenčárová
  redaktorka

Organizácia zápasov

 • Alica Šmelková
  Hlavná koordinátorka
 • j
  Jozef Bojčík
  Koordinátor médií
 • t
  Tomáš Bekecs
  Organizačný pracovník
 • a
  Šimon Niedelský
  Organizačný pracovník