Kontakt

HC Košice s.r.o.

Nerudova 12

040 01 Košice

IČO: 36198072

DIČ: 2020046831

IČ DPH: SK 2020046831

tel.: +421 (55) 622 16 73

fax.: +421 (55) 676 65 31

e-mail: sekretariat@hckosice.sk

Prezident klubu:
Ing. Július Lang
Konateľ:
Ing. Rastislav Rusič
Športový manažér:
Pavol Zůbek
Sekretariát:
Mgr. Lucia Škrivánková
Marketing:
Lenka Virasztóová
Finančná riaditeľka:
Ing. Monika Kukurová
Hlavná ekonómka:
Anna Milľová
Ekonómka:
Iveta Kéglerová
Manažér mládeže:
Mojmír Božík

Kde nás nájdete