Dotácie

 

min edu

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2018 klubu HC Košice s.r.o. pre kategóriu dorastu a juniorov finančné príspevky na základe:

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča v celkovej výške 138 114,04 EUR,

ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, na prenájom tréningovej haly,

na nákup športového náradia a materiálu, na prenájom zápasníckej haly.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – mládež v celkovej výške 22 201,13 EUR,

ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečením zápasov, usporiadateľskej a bezpečnostnej služby, služby zdravotníckeho záchranára, prepravu na zápasy.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 370,00 EUR, ktoré boli použité na úhradu služieb súvisiacich

so zabezpečením zápasov.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2018 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov:

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – mládež v celkovej výške 6 343,18 EUR,

ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 1 469,75 EUR,

ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH v celkovej výške 10 000,-EUR,

ktoré boli použité na zabezpečenie projektu „Memoriál L. Trojáka – Turnaj s dlhoročnou tradíciou – dorast“

na nákup športového materiálu, ubytovanie a stravovanie zúčastnených družstiev, na prenájom ľadovej plochy.

 

kosice

Mesto Košice poskytlo v roku 2018 klubu HC Košice s.r.o.:

- dotáciu vo výške 11 539 eur, na podporu mladých perspektívnych športovcov vo vekovej kategórii dorastu a juniorov,   

- dotáciu vo výške 2 000 eur pre kategóriu dorastu na financovanie časti nákladov spojených s organizovaním športového podujatia Memoriál L. Trojáka, 

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2018 Hokejovému Clubu KOŠICE:

- dotáciu vo výške 23 515 eur, na podporu mladých perspektívnych športovcov vo vekovej kategórii ŠHP, ŠHT a kadetov.