Dotácie

 

min edu         szlh

 

Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v roku 2020 klubu HC Košice s.r.o.:

> finančné príspevky vo výške  52 525,27 EUR  pre kategóriu seniorov, za účelom zmiernenia následkov spôsobených pandémiou ochorenia Covid-19 vo vrcholovom športe (Extraliga seniorov),

> finančné príspevky vo výške  50 000 EUR, na finančnú podporu klubu,

> finančné príspevky vo výške  27 273 EUR, ktoré boli  použité na  prenájom ľadovej plochy

> pre Hokejovú Akadémiu v Košiciach finančný príspevok vo výške 25 000 EUR, ktoré boli použité na  prenájom ľadovej plochy, športovísk, prepravu, na edukačno-metodologickú podporu mládežníckej kategórie U18, 

> finančné príspevky vo výške  13 752,67 EUR, ktoré boli  použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií U18 a U20.

 

 Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v roku 2020 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov finančné príspevky na základe: 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča vo výške 102 151,32 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, prenájom tréningovej haly  a prepravu na zápasy.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – mládež vo výške 13 865,55 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií, na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečením zápasov, usporiadateľskej služby

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji vo vekových kategóriáchŠHP3,4; ŠHT 5-8 v celkovej výške 960,00 €, ktoré boli použité na úhradu odmien rozhodcov.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – zahraničný hokejista vo výške 575,76 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych klubov v súvislosti s pandémiou COVID-19 na trénerov, v celkovej výške 13 500,00 EUR

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15% vo výške 18 000,00 €, ktoré boli použité na edukačno-metodologickú podporu mládežníckych kategórií

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na dopravu vo výške 604,80 €

 

 

kosice

Mesto Košice poskytlo v roku 2020 Hokejovému Clubu Košice:

> klubu KC Košice s.r.o.  dotáciu vo výške 14 841 EUR (faktúra >>) pre kategóriu U18, U20, ktorá bola použitá na  prenájom ľadovej plochy a prepravu na zápasy.

> Hokejovému Clubu KOŠICE  dotáciu vo výške 19 722 EUR (faktúra >>) pre kategóriu U6-U15, ktorá bola použitá na  prenájom ľadovej plochy, prepravu na zápasy, nákup športového materiálu a usporiadateľskú službu.

> Hokejovému Clubu KOŠICE pre Košickú Hokejovú Akadémiu  dotáciu vo výške 65 000 EUR (faktúra >>), ktorá bola použitá na  prenájom ľadovej plochy.