Dotácie

min2    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2017 klubu HC Košice s.r.o. pre kategóriu dorastu a juniorov:

1. Finančné prostriedky vo výške 8 400,00 EUR, na činnosť trénerov. 

2. Finančné prostriedky vo výške 5 693,29 EUR na financovanie prepravy, nákup športového materiálu a činnosť trénerov.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2017 Hokejovému Clubu KOŠICE pre športové hokejové prípravky, športové hokejové triedy a kadetov:

1. Finančné prostriedky vo výške 22 640,00 EUR, na činnosť trénerov.           

2. Finančné prostriedky vo výške   19 926,51 EUR, na financovanie prepravy, usporiadateľskej služby, nákup športového materiálu a činnosť trénerov.


 

kosice

 

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2017 klubu HC Košice s.r.o.:

- dotáciu vo výške 8 937 eur pre kategóriu dorastu a juniorov,, na financovanie prepravy na zápasy a prenájom ľadovej plochy v Steel aréne,

- dotáciu vo výške 20 000 eur pre kategóriu dorastu a juniorov, na financovanie prepravy na zápasy a prenájom ľadovej plochy v Steel aréne,

- dotáciu vo výške 2 000 eur pre kategóriu dorastu na Memoriál L. Trojáka, na nákup trofejí, športového materiálu a úhradu usporiadateľskej sužby.

 

Mesto Košice poskytlo v roku 2017 Hokejovému Clubu KOŠICE:

- dotáciu vo výške 17 622 eur, pre ŠHP, ŠHT a kadetov, na financovanie prepravy a nákup športového materiálu,

- finančný príspevok vo výške 300 eur na úhradu prepravy na Medzinárodný turnaj Kadetov Spring Challenge Cup Praha 2017 v dňoch 7. - 9. 4. 2017.

 

hc  

HC Košice s.r.o. poskytol Hokejovému Clubu KOŠICE:

- finančný dar vo výške 8 715 eur z dražby retro dresov, ktorý je určený na podporu mladých perspektívnych športovcov.