Alliance of European Hockey Clubs

ehc

HC Košice je hrdým členom a jediným slovenským zástupcom v E.H.C.

Začiatky organizácie Alliance of European Hockey Clubs (E.H.C.) siahajú do roku 2015, kedy vyvrcholila snaha viacerých európskych klubov a hokejových činovníkov o vytvorenie organizácie spájajúcej európske hokejové kluby o vzore futbalu, hádzanej či basketbalu.

História

V rámci prípravnej fázy lídri projektu Håkan Loob (neskorší generálny manažér klubu Färjestad Karlstad) a Szymon Szemberg (so skúsenosťami z pozícií COO v Champions Hockey League a Director of Communications v IIHF) navštívili sídla asociácií združujúcich futbalové, hádzanárske a basketbalové európske kluby s cieľom získať čo najviac poznatkov o ich fungovaní.

Cieľom E.H.C. je chrániť a presadzovať práva profesionálnych klubov v Európe vo vzťahu k iným hokejový a športovým autoritám a organizáciám opierajúc sa o 4 hlavné piliere:

 • ‣  Zastupovanie a reprezentácia klubov vo všetkých relevantných oblastiach a organizáciách, ktoré rozhodujú alebo zasahujú do fungovania klubov.
 • ‣  Aktívna účasť v rozhodovacom procese vo všetkých oblastiach vplývajúcich na činnosť klubov.
 • ‣  Spolupráca so všetkými relevantnými športovými organizáciami (IIHF, CHL, NHL, NHLPA, atď.).
 • ‣  Vzdelávanie a podpora zvyšovania poznatkov a vedomostí členských klubov.

 

Na ustanovujúcom stretnutí E.H.C. 13. 6. 2016 v Berlíne boli stanovené základné dlhodobé ciele, vízia a misia a za prvých členov správnej rady boli zvolení renomovaní odborníci:

 • ‣  Marc Lüthi, CEO SC Bern, Switzerland - President
 • ‣  Håkan Loob, GM Färjestad Karlstad, Sweden -VP
 • ‣ Jürgen Arnold, Chairman ERC Ingolstadt, Germany – VP
 • ‣  Franz Kalla, CEO Vienna Capitals, Austria
 • ‣  Jiri Slegr, President HC Litvinov, Czech Republic
 • ‣  Tommi Virkkunen, Chairman Kärpät Oulu, Finland
 • ‣  Neil Black, Owner Nottingham Panthers, Great Britain
 • ‣  Kjetil Böe, CEO Stavanger Oilers, Norway
 • ‣  Richard Lintner, President Slovak League

 

Víziou E.H.C. je reprezentovať svojich členov a aktívne hájiť ich záujmy vo všetkých oblastiach vplývajúcich na ich fungovanie.

Misiou organizácie je posilniť európsky hokej a klub po organizačnej a finančnej stránke zastávajúc pozíciu konštruktívneho a zodpovedného partnera vo vzťahu k všetkým činiteľom v medzinárodnom hokeji a najmä IIHF.

Súčasnosť

V súčasnosti E.H.C. registruje 86 členských klubov z 12 krajín Európy (zoznam členov >>) pod vedením Szymona Szemberga (Managing Director).

HC Košice je hrdým členom E.H.C. už od roku 21. 3. 2016. Zástupcovia klubu sa v posledných rokoch zúčastnili všetkých členských stretnutí a aktívne participovali na krízových a vzdelávacích video konferenciách počas prvej vlny pandémie. Vďaka tejto aktivite a proaktívnemu prístupu bol Szymonom Szembergom do správnej rady E.H.C. v júni 2019 nominovaný a vymenovaný zástupca HC Košice Stanislav Mucha (riaditeľ marketingu a PR).

Viac informácií o E.H.C. nájdete na webovej stránke aliancie >>

 

map