BACK TO SCHOOL: HC Košice pomôže deťom z chudobných rodín pri nástupe do školy.

PRIDANÉ: 28.8.2022

Spoločnosť Úsmev ako dar sprevádza 216 konkrétnych rodín, ktorých deti o pár dní nastúpia do materských, základných a stredných škôl. Tak ako ďalších niekoľko stotisíc detí a mladých ľudí na Slovensku. Úsmev ako dar nevie pomôcť všetkým, no spoločne to môžeme uľahčiť týmto dvestošestnástim.

Aj pre bežné rodiny je toto obdobie jedným z najťažších období v roku. Mnohí z vlastnej skúsenosti viete, že to nie je už len o kružidle, zošite či peračníku, ale o topánkach, v ktorých treba do školy chodiť, školskej taške, prezúvkach a poplatkoch za učebnice cudzieho jazyka, pracovné zošity či ZRPŠ. Nehovoriac, že mnohé deti potrebujú vydať čipovú kartu na mestskú dopravu a nabiť si kredit na cestovné. Pri zvyšujúcich sa cenách to častokrát pod 100,- EUR na jedno dieťa nedáte.

 

 

Najmä mamy z týchto chudobných rodín majú hrôzu z končiacich sa prázdnin. Sú v situácii, kedy je pre nich nereálne zabezpečiť pre svoje deti všetko potrebné pre nástup do školy. Bez pomoci druhých to nezvládnu...

Miloslav Klíma, výkonný riaditeľ HC Košice: „Organizácia Úsmev ako dar pomáha rodinám v hmotnej núdzi a azda sa všetci rodičia zhodneme, že nástup detí do školy je náročný najmä finančne. Každý z nás chce pre deti zabezpečiť všetko potrebné. Bohužiaľ, niektoré rodiny to bez pomoci iných „nedajú“. Aj preto sme sa chceli našim dielom pričiniť o šírenie informácií o tejto dobročinnej kampani medzi fanúšikmi HC Košice a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Všetkým vopred úprimne ďakujeme za každé euro.“

Všety potrebné informácie a možnosť pomôcť nájdete na stránke usmev.darujme.sk/skola