Školy

školy

Program spolupráce so základnými a strednými školami bol predstavený v januári 2017 a jeho hlavným cieľom je zefektívniť komunikáciu a spoluprácu so zástupcami a žiakmi škôl. Hlavné body spolupráce spočívajú v propagácii diania v klube HC Košice žiakom škôl. Klub na oplátku ponúka možnosť získania vstupeniek na vybrané domáce zápasy i účasť hokejistov na akciách organizovaných školami (besedy, športové dni, a pod.).

Partnerské školy, po podpise memoranda, získajú logo partnera a dekrét o spolupráci. Názov školy bude uvedený na stránke klubu a HC Košice v pravidelných intervaloch doručí partnerským školám propagačný plagát (v prípade záujmu aj v elektronickej podobe). 

V prípade záujmu o zapojenia sa do partnerského programu, prosím, nás kontaktujte zaslaním e-mailu na adresu marketing@hckosice.sk .

 

Zoznam partnerských škôl:

ZŠ Janigova 2 

ZŠ Hroncova 23

ZŠ Park Angelinum 8            

ZŠ Postupimská 37

ZŠ Gemerská 2

ZŠ Fábryho 44

ZŠ Družicová 4

ZŠ Nám. L. Novomeského 2             

ZŠ Bukovecká 17

ZŠ Požiarnická 3              

ZŠ Polianska 1

ZŠ Slobody 1

ZŠ Mládežnícka 3

ZŠ Staničná 13

ZŠ Trebišovská 10

ZŠ Ľudovíta Fullu

ZŠ Starozagorská 8

ZŠ Tomášikova 31         

ZŠ Jozefa Urbana

ZŠ Kežmarská 28

ZŠ Masarykova 19/A

ZŠ Abovská 36

MŠ a ZŠ Želiarska 4      

ZŠ Mateja Lechkého

Gymnázium M. R. Štefánika             

ZŠ Považšká 12