Najčastejšie otázky a odpovede o situácii v HC Košice

PRIDANÉ: 10.7.2020

Aktuálna situácia v HC Košice sa stala objektom viacerých článkov a nekonečných diskusií. Vzhľadom na množiace sa otázky sme pre fanúšikov HC Košice pripravili prehľad odpovedí na tie najčastejšie.

Záväzky voči Steel aréne vznikli ešte pred príchodom pandémie. Ako je to možné?

Klub počas sezóny prechádza z pohľadu cash-flow rôznymi etapami. Záväzky za prenájom haly v januári a februári sú hradené zo vstupného a partnerských plnení. V poslednej sezóne mal klub aj podľa predstaviteľov Steel arény nebývalú finančnú disciplínu, čo sa týka platieb za prenájom ľadu. Bohužiaľ, ukončením sezóny prišiel klub o 650 000 Eur, z ktorých by 330 000-ové záväzky ľahko splatil.

 

Prečo sa vedenie nevzdá platov?

Funkcie členov správnej a dozornej rady nie sú odmeňované a ich pôsobenie v klube je na báze dobrovoľnosti. Za posledné 3 roky neboli týmto funkcionárom vyplatené žiadne odmeny. Klub po prepuknutí pandémie znížil počet zamestnancov a personálne náklady o 73 % vrátane manažéra pre ekonomiku a marketingu.  

 

Prečo členovia vedenia neprispeli viac na záchrannú akciu?

Príspevok je vyjadrením podpory klubu. Členovia správnej a dozornej rady vykonávajú svoju činnosť vo voľnom čase. V rámci tejto aktivity získavajú partnerov, ktorí klub finančne podporujú, alebo vykonávajú činnosti, ktoré priamo prispievajú k chodu klubu (finančné riadenie, marketing).

 

Prečo klub nehľadal nových partnerov, keď vedel o problémoch U. S. Steelu?

Klub začal znižovať závislosť na USS od sezóny 2018/2019. Priebeh ilustruje táto tabuľka. Klub v uplynulej sezóne kompenzoval zníženie plnenia o 700 tis. Eur (miesto plánovaných 575 tis. Eur), a to vďaka novým partnerom, zvýšením príjmov zo vstupného a redukovaním nákladov. Toto číslo predstavuje rozpočet niektorých klubov. V budúcej sezóne mala byť závislosť na USS znížená na 20 % celkových výnosov. 

 

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

Podiel príspevku USSK k celkovým výnosom

 

59 %

53 %

43 %

20 %

Plán poklesu príspevkov USSK

 

 

- 232 tis. Eur

- 575 tis. Eur

- 280 tis. Eur

Reálny pokles príspevkov USSK

 

 

-232 tis. Eur

-700 tis. Eur

-750 tis.  à klub dostane 0 Eur

 

Koľko U. S. Steel prispeje na chod klubu v budúcej sezóne?

Miesto avizovaných 750 tis. Euro to bude 0 Eur. Nahradiť túto sumu zo dňa na deň za aktuálnych podmienok (ekonomická kríza) danú sumu nahradiť.

 

Sú vo výhľade nejakí noví sponzori?

Aktuálna ekonomická situácia je plná neistoty a podnikateľské subjekty sú zdržanlivé pri poskytovaní podpory. Prognózy hovoria o 5 %-nom prepade svetovej a 6 - 13 %-nom prepade slovenskej ekonomiky. CSR budgety zahraničných firiem sú vo väčšine prípadov zmrazené. Vyhľadávanie sponzorov a partnerov je v tejto situácii náročné. Klub rokuje s viacerými partnermi, no nahradiť 750 tis. Eur od U. S. Steelu je v tejto chvíli zložité.

 

Ako podporuje klub mesto?

V roku 2019 to bolo cca. 90 tis. Eur na mládežnícke tímy. Aktuálne je od mesta prisľúbená podpora na mládežnícke tímy vo výške cca. 100 tis. Eur.

 

Dostal klub nejaké kompenzácie za ušlé príjmy?

Klub oslovil všetky relevantné inštitúcie o pomoc (SZĽH, vláda SR, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj). Klub zatiaľ nezískal žiadne kompenzácie. Momentálne prebieha schvaľovanie príspevku vo výške 50 tis. Eur pre kluby Tipsport ligy zo strany SZĽH. Kluby zároveň oslovili so žiadosťou o podporu aj ministra financií Eduarda Hegera, na ktorého odpoveď čakáme.

 

Prečo v ostatných kluboch nepociťujú podobné problémy?

Hokejové kluby na Slovensku môžeme rozdeliť do 3 modelov financovania:

  1. Model (len HC Košice, Slovan)

Platia prenájom ľadu 450 000 Eur ročne

Majú vlastnú mládež, za ktorej fungovanie platí 530 tis. Eur ročne

Platili odvody za hráčov cca. 230 tis. Eur

Rozdielové náklady:

1  210  000 Eur

  1. Model

Neplatia prenájom ľadu

(žiadne riziko v prípade karantény)

Majú vlastnú mládež, za ktorej fungovanie platia X Eur ročne

Neplatili odvody.

Rozdielové náklady:

Cca. 600  000 Eur

  1. Model

Neplatia prenájom ľadu

(žiadne riziko v prípade karantény)

Nemajú vlastnú mládež

Neplatili odvody.

Rozdielové náklady:

0 Eur

 

HC Košice musí každoročne zarobiť o 1 210 000 Eur viac na pokrytie týchto nákladov. Klub navyše odvádzal daň z príjmu za hráčov podľa zákona o športe vo výške 230 000 Euro ročne (s výnimkou Slovana tak nerobil v hokeji žiadny iný klub). Za posledné 4 roky to činilo spolu cca. 830 tis. Eur. Po zmene zákona v novej sezóne už odvody hráčov klub nebude musieť platiť.

Podiel príjmov zo vstupného v minulej sezóne tvoril v Košiciach až 30 %. Tento príjem je karanténnymi opatreniami ohrozený. Spolu so stratou generálneho partnera tak klub prišiel zo dňa na deň o 70 % svojich príjmov

V prípade Slovana Bratislava situáciu a zadĺženie klubu vyriešil jeho predaj do rúk nového vlastníka. 

Pri plánovaní novej sezóny tak HC Košice musí zohľadniť:

  1. V akej aréne bude hrať? Steel aréna nevie kvôli chýbajúcim príjmom garantovať prevádzku ľadu počas celej sezóny?
  2. S akou návštevnosťou môže rátať?
  3. Aký rozpočet vytvoriť? Nastúpenie do sezóny automaticky vytvára záväzok a riziko súvisiace s nákladmi na prenájom ľadovej plochy. Iné kluby (okrem Slovana) toto riziko nepoznajú, keďže im ľad platí mesto.
  4. Kluby bez nákladov na ľad a bez mládeže pred sezónou neistoty riskujú podstatne menej, ako kluby s modelom 1.
  5. Klub sa zároveň nemôže spoľahnúť na príjmy z predaja permanentiek, ktoré boli dôležitým zdrojom najmä vo finančne "suchom" letnom období. Minulý rok to bola čiastka 230 000 Eur. 

 

Kde bude klub hrávať svoje zápasy?

Steel aréna prišla od marca až do konca roku o väčšinu svojich príjmov kvôli zrušeným / preloženým podujatiam. Tie tvoria 73% príjmov arény (príjmy od HC Košice tvoria 23%). Steel aréne tak bude chýbať (podľa vyjadrení jej predstaviteľov) značná suma, bez ktorej nebude možné garantovať prevádzku ľadovej plochy. Vzhľadom na ďalšie opatrenia je situácia stále neistá. Aktuálne by bola v Steel aréne dostupná kapacita na úrovni 2000 ľudí, v Crow aréne 250 ľudí. Rozhodnutie teda nie je len v rukách HC Košice.

 

Prečo klub nezačal predávať permanentky na novú sezónu, aby si zvýšil príjmy?

Pokiaľ nie sú známe detaily novej sezóny a za aktuálnych karanténnych opatrení kluby nevedia, koľko permanentiek a za akú sumu predávať. Zároveň tak klubu vzniká záväzok, ktorý by v prípade karanténnych opatrení musel kompenzovať. Klub zároveň vzhľadom na aktuálnu situáciu v Steel aréne nevie, kde by svoje zápasy odohral.

 

Aký plat má Jan Šťastný?

Výšku platu zamestnancov podľa klauzuly v zmluve nemôžme zverejniť. Pán Šťastný sa však bezprostredne po prepuknutí pandémie sám na vlastnú žiadosť vzdal časti svojho platu.

 

Prečo ste neponúkli pozíciu Ladislavovi Nagyovi?

Klub bol s Lacom v kontakte. Po Majstrovstvách sveta v hokeji si Laco v médiách vypýtal pol roka pauzy bez hokeja. Počas bežiacej a personálne obsadenej sezóny sa pozícia hľadala ťažko. Okrem iného sa črtala možnosť uplatnenia v pripravovanej farme. Ukončením sezóny sa však všetko rozpadlo. Klub zároveň Lacovi ponúkol organizáciu rozlúčkového zápasu, na ktorý sa Laco v danom momente necítil.