Predstavujeme: Miroslav Kozárik - vedúci hokejových prípraviek

PRIDANÉ: 23.7.2020

"Rozhodnutie dať dieťa športovať by malo byť zážitkom nie len pre dieťa, ale ja pre rodiča,“ vraví Miroslav Kozárik, ktorý verí vo vytvorenie jednoliateho trénerského celku a v radosť tých najmenších.

 

Zatiaľ, čo sa okolo A-mužstva HC Košice hovorí v posledných dňoch o náročnej situácií, ktorú sa vedenie klubu vehementne snaží dostať do normálu, aby sa seniorský hokej v Košiciach udržal na profesionálnej úrovni, do mierneho úzadia sa dostáva aktuálne počínanie si mládežníckych kategórií. Mladé nádeje najúspešnejšieho slovenského hokejového klubu už naplno zarezávajú a pod drobnohľadom kvalifikovaných profesionálov sa pripravujú na nový ligový ročník. Medzi dôležité osobnosti v oblasti nášho klubu patrí už po dlhé roky Miroslav Kozárik. Práve s touto podstatnou postavou mládeže košickej organizácie sme prednedávnom prehodili zopár slov.

 

Ak by ste na chodbách košického štadióna potrebovali nájsť Miroslava Kozárika, niet pochýb o tom, že každý zamestnanec pracujúci v štruktúrach klubu by okamžite vedel, o kom je reč. Nazvať by sme ho mohli akousi stálicou a neodmysliteľnou súčasťou klubu z metropoly východu. Veď pod hlavičkou HC Košice pracuje už vyše 25 rokov. „Do klubu ma prijímal ako trénera pán Labanský, ktorý mal v tom čase na starosti mládež a ako ostatní mladí tréneri som začínal na pozícii trénera hokejovej prípravky, kde som zbieral prvé skúsenosti, poznatky a venoval som sa malým deťom. Postupom času som si prešiel či už ako hlavný tréner alebo asistent všetky mládežnícke kategórie až po juniorov,“ zaspomínal si v úvode na svoje absolútne začiatky. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam a zanieteniu pre túto prácu mu dnes patria viaceré rozhodujúce funkcie ovplyvňujúce chod košickej mládeže. Jednou z nich je miesto vedúceho hokejových prípraviek. „Pánom Šťastným som bol oslovený na spoluprácu ako vedúci hokejovej prípravky HC Košice, ktorú som prijal. Táto funkcia bola v minulosti združená s pozíciou hlavného trénera hokejovej prípravky 4, avšak podľa novej vízie klubu bola oddelená. Myslím si, že úloha a funkcia vedúceho prípravky je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry nastavenej novej cesty HC Košice, do ktorej patria vedúci hokejových tried, metodik hokejových tried a vedúci akadémie. Pod vedením manažéra mládeže, pána Šťastného by sme mali prispieť k tomu, aby súlad medzi hokejovými prípravkami, triedami a akadémiou bol čo najefektívnejší, aby sa podarilo vychovať čo najviac mladých hokejistov.“ V čom však spočíva samotná úloha vedúceho hokejových prípraviek? „Tých úloh je viac, ja spomeniem tie najdôležitejšie – vytvoriť a spolupracovať s tímom trénerov, ktorí svojim aktívnym prístupom dokážu deti zaujať, naštartovať v nich túžbu po športe, vytvoriť prostredie také, aby záujem detí športovať v našom klube rástol. Ďalej získať dôveru rodičov do takej miery, aby rozhodnutie dať dieťa športovať, bolo zážitkom nie len pre dieťa, ale aj pre rodiča,“ vo všeobecnosti opisuje svoje povinnosti v tejto dôležitej funkcii Miroslav Kozárik.

 

Tak, ako v minulosti, aj dnes je liaheň talentovaných hokejistov začínajúcich v Košiciach na veľmi vysokej úrovni a do sveta sa z nášho klubu každoročne dostáva mnoho nádejí hrdo reprezentujúcich krajinu a značku HC Košice. Záujem o hokej je čoraz väčší, technológie postupom času napredujú, čo si žiada zavedenie nových štandardov a pozícií. Menšou novinkou v klube je od tohto ročníka funkcia metodika hokejových tried. Tú zastáva rovnako Miroslav Kozárik. „Je to jedna z funkcií, ktorú som spomínal, kde ako aj vedúci sekcií máme za úlohu vytvoriť jednoliaty celok pre výchovu mladých hokejistov. V tejto funkcii by som mal pracovať, nazvem to ako tretie oko trénera, kde v pravidelnej komunikácii s trénermi hokejových tried a vedením klubu chceme pracovať na skvalitnení tréningového procesu, tímovom hodnotení a výchove hráčov HC Košice. V ceste, ktorou sa klub vo výchove mládeže chce uberať, je táto funkcia nevyhnutná ako súčasť skvalitnenia práce trénerov. Vo vyspelých hokejových krajinách sa v kluboch pracuje v tíme a touto cestou sa chce vybrať aj HC Košice,“ ochotne vysvetľuje význam novonadobudnutého miesta a jemne načrtá stanovené ambície. Dôraz kladený na spoluprácu a jednotnosť trénerského štábu sa javí ako podstatný faktor pri práci s mládežou a celkovom fungovaní celku. „Sezóna v klube začala trochu oneskorene, máme za sebou len mesiac prípravy, takže sme v podstate v rozbehu. Samotná komunikácia s trénermi už v určitom smere prebehla, snažíme sa organizačne nastaviť družstvá tak, aby sme vytvorili konkurenčné prostredie, podporili talentovaných hráčov a vytvorili čo najlepšie podmienky pre vývoj hráčov v klube. Tento proces nie je jednoduchý a podieľajú sa na ňom všetci tréneri, proces je dlhodobý, vyžaduje si trpezlivosť. Verím, že spolupráca trénerov bude prospešná pre nás všetkých,“ vyzdvihuje najpodstatnejšie činitele úspešného a správne smerujúceho kolobehu kvalitných mládežníckych kategórií HC Košice.

 

Dlhé roky strávené pri tejto práci spravili Miroslava Kozárika ostrieľaným vo svojom obore. Aj táto práca však postupom času prináša neustále niečo nové. Plynutím času prichádzajú nové výzvy, ku ktorým je potrebné sa postaviť čelom. „Práca, ktorú momentálne vykonávam je pre mňa novou výzvou v dlhoročnej trénerskej kariére. Verím, že v tejto funkcii budem nápomocný do takej miery, aby práca, na ktorej sa budem podieľať aj ja, bude prospešná do takej miery, aby sa v klube podarilo vychovať nielen hráčov, ale aj trénerov,“ vyzdvihuje svoje osobné ambície a očakávania. Tie sa klubu HC Košice darilo plniť vo všetkých smeroch aj počas uplynulého ročníka, v ktorom zaznamenávali skvelé výkony a výsledky nielen hokejisti A-mužstva, ale postupný progres a krása predvádzanej hry bola badateľná aj pri mládežníckych kategóriách. Nebyť známeho, nepopulárneho predčasného konca súťažného ročníka, dosť možno by košická mládež slávila viacero úspechov na ľade vo viacerých skupinách. „Záver sezóny, ktorú poznačil COVID-19 nás vskutku pripravil o hokejový zážitok pre malé deti, a to boli prípravné a turnajové zápasy. V podstate sme sezónu dotiahli do konca a pocit z nej bol pozitívny. Hovoriť o dosiahnutých cieľoch v  týchto kategóriách je predčasné a v podstate ten primárny cieľ bola spokojnosť detí a rodičov, ktoré sa zúčastnili na tréningovom procese a mali radosť zo športu,“ hodnotí minulú sezónu z pohľadu hokejových prípraviek.

 

Ročník 2019/20 je dnes už minulosťou, preto sa všetka iniciatíva a pozornosť prenáša k aktuálnej sezóne. Tá bude vďaka vyššie spomínaným nepríjemným okolnostiam náročnejšia, to však neznamená, že klub plánuje stagnovať, práve naopak! „Myslím si, že toto ťažké obdobie tak ľahko nepominie, ale východiskom z tejto situácie by malo byť pozitívne myslenie a hľadanie nových možností. Prácu, ktorú vykonávame sa budeme snažiť skvalitniť aj v týchto ťažkých podmienkach. Pevne verím, že v spolupráci, ktorú sa v klube snažíme nastoliť sa budeme môcť oprieť aj o spoluprácu a pomoc samotných rodičov,“ vysvetľuje Miroslav Kozárik. Ani predsezónne obdobie aktuálnej sezóny sa neobišlo bez viacerých personálnych zmien, ktoré sa v pomerne výraznej miere dotkli aj mládeže. Z tohto dôvodu sa na lavičkách niektorých kategórií bude pohybovať mierne pozmenený realizačný tím. „Budem sa snažiť držať zmien, ktoré nastali v hokejovej prípravke. V rámci omladenia a skvalitnenia práce sme doplnili troch mladých trénerov, mimochodom odchovancov HC Košice. Sú nimi Vladimír Marinčin mladší, Jakub Mistrík a Jakub Mackaľ. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s trénerkou krasokorčuľovania Luciou Kupčovou, ktorá sa zapojí do tréningového procesu v rámci špeciálnej prípravy na ľade. Predpokladám, že tím, pre ktorý sme sa rozhodli by mal byť zárukou kvalitnej práce v celej hokejovej prípravke. V tej následujúcej sezóne by sme chceli nadviazať na prácu, ktorú sme začali v sezóne 2019/20 – vytvoriť pre deti a rodičov prostredie, ktoré bude zárukou športu a výchovy mládeže,“ objasnil zmeny a posilnenia na viacerých mládežníckych frontoch.

 

Svetový hokej dnes aj v minulosti obohatilo množstvo mien, ktorých minulosť a hokejové začiatky sú veľmi úzko späté s metropolitným košickým klubom. Liaheň kvality na východe Slovenska je obrovská a organizácia HC Košice patrí k hŕstke klubov, ktoré počas súťažného ročníka organizuje na pravidelnej báze nábory. Ich predchodcom sú výbery začínajúcich hokejistov, ktoré sú dnes už len minulosťou. Je teda záujem detí o hokej rovnaký, ako kedysi? „Aktívny pohyb a samotný šport v širšom ponímaní by mal byť jednou z priorít pri výchove detí. Prilákať alebo pritiahnuť deti na hokej záleží na viacerých faktoroch. V porovnaní s predošlou dobou je tá dnešná uponáhľaná, časovo a finančne náročná, a preto pritiahnuť deti k športu je určite ťažšie. Pevne verím, že väčšina rodičov si pre svoje ratolesti nájde dostatok času a financií, aby sa šport a pohyb stal súčasťou života. Z našej strany je sčasti povinnosťou vytvoriť podmienky a spoluprácu tak, aby rodič pri týchto rozhodnutiach neváhal,“ otvorene sa vyjadruje Miroslav Kozárik k tejto často preberanej téme. Aktivita najúspešnejšieho slovenského hokejového klubu patrí v tomto smere k nadpriemeru, aj preto počas minulej sezóny klub systematicky organizoval nábory vo vlastnej réžii, aj tie v spolupráci so SZĽH, nesúce názov Deti na hokej. „Každý avizovaný nábor či už je to klubový alebo v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja je len signál a pripomenutie rodičom, že možnosť prihlásenia dieťaťa majú kedykoľvek v sezóne. Prakticky nábor a možnosť prihlásenia prebieha aj teraz. Informácie o možnostiach sa dozvedia rodičia z webovej stránky HC Košice,“ dáva do pozornosti. Práve spomínané nábory má vo väčšine prípadov pod palcom vedúci hokejových prípraviek Miroslav Kozárik, ktorý je počas týchto akcií rodičom neustále k dispozícii, ochotný poskytnúť odpovede na všetky otázky. Medzi tie najfrekventovanejšie patrí tá ohľadom finančnej záťaži. Vie klub nejak pomôcť v tomto smere? „Dobu uponáhľanú a finančne náročnú sme spomínali v predošlých otázkach. Práve tu začína spolupráca medzi hokejovým klubom a rodičom, kde vieme pre nástup a začiatok športovej kariéry zapožičať adeptovi korčule, rukavice, hokejku a ďalšie časti výstroja… A poskytnúť čas na rozhodnutie či adept bude v hokeji pokračovať,“ úsmevne posúva informácie aj z tohto súdka.

 

Pre hokejistu by mohlo byť splneným cieľom dosiahnutie určitej méty počtu získaných kanadských bodov. Klub zase odvíja svoju spokojnosť od umiestnenia a iných podstatných faktorov. Kedy nastáva moment najväčšieho zadosťučinenia s odvedenou prácou pre samotného Miroslava Kozárika? „Každý, kto pracuje, by chcel vidieť výsledok svojej práce. Mňa osobne napĺňa, keď ľudia, s ktorými a na ktorých pracujem, majú zo svojej práce a výkonu dobrý pocit a výsledok. Do zamestnania chodia s novými myšlienkami a nápadmi tak, aby každý z nás mohol povedať, že práca je mojim koníčkom. Za seba poviem, že svoju prácu sa mi podarilo premeniť na koníček a teším sa na spoluprácu v sezóne 2020/21 z ktorejkoľvek pozície!“

 

My Miroslavovi Kozárikovi veľmi pekne ďakujeme za jeho ochotu a čas predstaviť sa košickej hokejovej verejnosti a poskytnúť nám tento rozhovor. Do budúcnosti želáme veľa úspechov a zdaru pri práci v hokejovom klube, ale aj osobnom živote!