HC Košice sa dištancuje od otvoreného listu APHK adresovaného SZĽH

PRIDANÉ: 16.11.2020

APHK zaslalo SZĽH dňa 16. 11. 2020 otvorený list týkajúci sa situácie v MHK 32 Liptovský Mikuláš. Znenie listu nebolo s košickým klubom konzultované a HC Košice sa nestotožňuje s jeho obsahom.

Miloslav Klíma, výkonný riaditeľ HC Košice: "Aj keď je HC Košice členom APHK, formálne listy a kroky by mali byť podľa nášho názoru konzultované s každým klubomseparátne. Primárnym cieľom nášho členstva v APHK sú marketingové práva a HC Košice neprináleží vyjadrovať sa k právnym vzťahom iných klubov s inými inštitíciami vrátane SZĽH a hodnotiť ich."