Pýtajte sa výkonného riaditeľa HC Košice Rastislava Rusiča

PRIDANÉ: 13.9.2018

Milí športoví priatelia, 

na prahu novej sezóny 2018/2019 vám - obdobne ako vlani - ponúkame možnosť klásť otázky výkonnému riaditeľovi košického hokejového klubu Rastislavovi Rusičovi.

Otázky zasielajte na e-mail hckosicefb@gmail.com  do štvrtku 20. septembra 2018.

HC Košice Media Team