Stena patriotov

stena-patriotov

HC Košice sa mení na komunitý klubšancu podporiť ho majú aj skalní fanúšikovia (fyzické i právnicke osoby) formou poukázania finančných prostriedkov v ľubovoľnej výške na transparentný účet klubu.

Takto získané prostriedky klub využije na nákup vybavenia pre výlučne mládežnícke tímy. Aj týmto spôsobom chce HC Košice transparentne napĺňať svoje ciele a budovať silnú mládežnícku základňu.

Práve transparentné fungovanie a napredovanie mládeže patria k prioritám klubu pre nadchádzajúce obdobie.

Okrem vybavenia hráčov budú prostriedky použité aj na nákup technologických riešení. Príkladom je analytické cloudové riešenie pre nahrávanie a spracovanie záznamov z tréningov a zápasov s využitím analytických nástrojov. Vďaka ukladaniu nahrávok na cloudové úložisko budú mať k nahraným videám prístup všetci tréneri. Týmto spôsobom budú môcť monitorovať progres jednotlivých tímov i hráčov. Kamerový systém je využívaný desiatkami hokejových a futbalových klubov. Jeho cena sa pohybuje na úrovni 25 000 Eur. Ďalšími príkladmi využitia sú strelnica, rozcvičovňa, power-skating, kryokomora, atď.

Mená všetkých patriotov budú uverejnené na webovej stránke klubu (s ich súhlasom). Mená patriotov, ktorí klubu venujú sumu vyššiu ako 199 Eur, budú vystavené na Stene patriotov počas všetkých domácich zápasov. Patriotom sa môžu stať fyzické i právnicke osoby.

Číslo transparentného účtu je: SK8209000000005162672304

Pohyby na účte budete môcť sledovať na webstránke transparentneucty.sk >>

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, neváhajte kontaktovať smucha@hckosice.sk

 

Zoznam všetkých darcov:

 

 • Stanislav Mucha
 • Jakub Peter
 • Tomáš Kuriatnik
 • Martin Petruš
 • Juraj Topolčani
 • Branislav Kňazovický
 • Vladimír Balog
 • Peter Filip
 • Vojtech Petty
 • Roman Tomcik
 • Imrich Klein
 • Ing. Štefan Žilka
 • Ivan Nováček