HC Košice Tryout 2020

tryout

HC Košice pozýva všetkých ambicióznych hráčov na 3-dňový Tryout, ktorý sa uskutoční 16. - 19. 8. 2020 v Košiciach. Cieľom Tryoutu je dať šancu mladým i starším odchovancom, ako aj ostatným ambicióznym hráčom spĺňajúcim výkonnostné požiadavky profesionálneho hokeja. Náklady spojené s organizačno-technickým zabezpečením uhradí HC Košice. Náklady na stravu a ubytovanie budú znášať hráči individuálne. 

Jan Šťastný, športový riaditeľ a šéftréner mládeže HC Košice: "Cieľom Tryoutu je dať šancu všetkým hráčom, pre ktorých by bolo cťou a privilégiom obliecť si dres HC Košice. Pre hráčov je pripravený 3-dňových program, v ktorom budeme počet účastníkov postupne znižovať."

Registrácia (do 7. 8.) vyplnením formulára >>

 

O výsledkoch prvotnej selekcie budeme informovať všetkých prihlásených kandidátov. Pozvánku s detailnými informáciami priebehu pošleme len vybraným kandidátom. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte športového riaditeľa a šéftrénera mládeže Jana Šťastného (jstastny@hckosice.sk

 

--

HC Košice invites all the ambitious players to the 3-days long Tryout, which will take place in Kosice between August 16. - 19. The main purpose of the Tryout is to give an equal opportunity to all players playing on the adequate level. All the operations and organization costs will be covered by HC Kosice. The players will pay for their accommodation and other personal costs individually. 

Jan Stasny, sports director and youth teams director HC Kosice: "We want to give a chanve to all players, who would feel proud and privileged for playing for HC Kosice. We have prepared three days long program with decreasing number of the participants day by day."

 

Register by sending this form by August 7 >>

 

All the candidates will be acknowledged about the selection results. We will send the invitations with all the details to the successful candidates only. 

Should you have any questions, please, contact Jan Stastny at  (jstastny@hckosice.sk