Každého darcu 2% odmeníme klubovým suvenírom

PRIDANÉ: 12.2.2018

Obdobie podávania daňových priznaní firiem i fyzických osôb, a to tak podnikateľov ako aj zamestnancov v pracovnom pomere je spojené s možnosťou poukázania 2% neziskovým organizáciám. Pre fanúšikov HC Košice je to jedinečná príležitosť, ako pomôcť svojmu klubu pri práci s mladými nádejami a navyše získať klubový suvenír.

 

Čo sú 2%?

Poukázanie 2% z daní je mechanizmus, ktorý umožňuje firmám i zamestnaným občanom rozhodnúť, komu pošlú 2% z dane, ktorú zaplatia štátu. Vybrať si môžu zo zoznamu neziskových organizácií, ktoré sa do tohto mechanizmu zaregistrovali a spĺňajú prísne legislatívne nároky. Občianske združenie Hokejový club Košice zastrešuje výchovu mladých talentov HC Košice a aj v tomto roku je možné tomuto občianskemu združeniu 2% poukázať.

 

Na čo môžu byť finančné prostriedky z 2% použité?

Špecifikom mechanizmu 2% je, že prostriedky, ktoré občianske združenie vyzbiera, môžu byť použité len na presne vymedzené účely, ako napríklad podporu a rozvoj telesnej kultúry (detailnú špecifikáciu všetkých podmienok nájdete na tejto webstránke - kliknite tu ). Zároveň, občianske združenie, ktoré príjme z 2% sumu vyššiu 3320 eur, musí jednotlivé účely využitia zverejniť v obchodnom vestníku.

 

Na čo využíva prostriedky Hokejový club Košice?

Rastislav Rusič, Výkonný riaditeľ HC Košice: „Hokej je nákladný šport a klubové príspevky rodičov našich detí pokrývajú malé percento nákladov spojených s ich výchovou. Preto nám každé euro pomáha vytvárať pre mladých hráčov lepšie podmienky. Financie získané z 2% by sme radi použili či už na nákup materiálneho zabezpečenia, výstroje, cestovanie na zápasy, alebo na spolufinancovanie turnajov. Tento systém funguje na Slovensku už roky a ja v tom vidím jedinečnú príležitosť pre fanúšikov hokeja, ako nám „bezbolestne“ pomôcť pri výchove mladých talentov. Každému darcovi v mene klubu ďakujem.“

 

Každého darcu odmeníme

HC Košice sa rozhodol všetkých darcov odmeniť klubovým suvenírom. Pri vypĺňaní tlačiva je teraz možné zaškrtnúť v tlačive políčko, ktorým súhlasíte so zaslaním vášho mena klubu. V praxi to znamená, že klub dostane zoznam darcov (nie sumy), ktorí poukázali 2% nášmu občianskemu združeniu. Týmto darcom v januári 2019 odovzdáme klubový suvenír. Chceli by sme tak zaviesť každoročnú tradíciu, ktorou spoločne podporíme výchovu mladých talentov v Košiciach.

 

Postup poukázania 2% a získania darčeka:

  1. Po podaní daňového priznania, do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vpíšte klubové iniciály a zaškrtnite políčko „Súhlasím so zaslaním údajov“ (viď príloha s ukážkovo vyplneným tlačivom). S vyplnením tohto tlačiva vám poradí vaša účtovníčka či personalistka. Tlačivo je potrebné odovzdať na príslušnom daňovom úrade do 30. 4.
  2. Pošlite váš e-mail klubu prostredníctvom tohto formulára (otvoriť formulár - kliknite tu)
  3. V januári 2019 vás klub bude informovať o odovzdaní klubového suveníru. Pozor! Kroky 1 a 2 sú pre získanie suveníru nevyhnutné.

 

Tým, ktorí ešte 2% z daní nepoukazovali odporúčame oznámiť firemnej účtovníčke, ekonómke či personalistke, že si prajete poukázať 2% z dane občianskemu združeniu Hokejový club Košice a poslať jej tieto údaje:

IČO: 00 594 814
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Hokejový Club KOŠICE
Ulica: Nerudova 12
Mesto: Košice - Juh
PSČ: 040 01