Nahliadli sme do juniorskej kuchyne Oceliarov – netradične na ľade Sršňov

PRIDANÉ: 4.6.2019

Horúce dni sú predo dvermi, no naše družstvá všetkých vekových kategórií v pote a námahe zbierajú silu, energiu a zručnosti do novej sezóny. Nebývalo v minulosti veru zvykom, že by sme najstaršiu mládežnícku vekovú kategóriu našli už v júni na ľade. Letná príprava družstva juniorov pritom pokračuje podľa vopred presne stanoveného plánu. Po troch týždňoch všeobecnej prípravy prešla na prípravu kombinovanú, čo znamená, že naši mladíci sú od 28. mája 2-krát týždenne aj na ľade.

Som veľmi rád, že nám vedenie klubu vyšlo v ústrety a kryje náklady spojené s využitím ľadovej plochy v Aréne Sršňov. Pre mňa ako trénera je to súčasne výborná možnosť spoznať hokejové zručnosti chlapcov už v tejto fáze prípravného obdobia,” oceňuje hlavný tréner tejto vekovej kategórie a vedúci mládežníckej akadémie Peter Holaza.

Tréningové jednotky sú pochopiteľne doplnené aj o kondičné aspekty, zamerané najmä na rozvoj rýchlosti, výbušnosti a silovej vytrvalosti.  “Sústreďujeme sa najmä na rozvoj korčuliarskej obratnosti, herných činností jednotlivca a spolupráce. Samozrejme cieľom je využitie všetkých uvedených činností v samotnej hre,” vysvetľuje Holaza.

Ako sme sa dnes sami presvedčili, hráči pristupujú k plneniu svojich povinností a zvereným úlohám poctivo, pracujú svedomito a v plnom nasadení. Taktiež disciplína je na vysokej úrovni, za čo patrí aj našim juniorom uznanie. “Vložiť sa do celého procesu na 100 %  je samozrjeme hlavnou podmienkou celkového zlepšovania a osobnostného rastu každého jednotlivca a v konečnom merítku aj celého mužstva,” uzavrel náš krátky exkurz do “ľadovej” tréningovej jednotky juniorov Peter Holaza.

Všetkým želáme dobrú výdrž a veľa radosti z pohybu, na ľade zvlášť!

(tty)  

GALÉRIA