Vyhlásenie vedenia klubu

PRIDANÉ: 15.7.2020

Predčasné ukončenie sezóny, ako aj priame či nepriame následky pandémie uvrhli HC Košice do nelichotivej finančnej situácie. Ušlé príjmy vo výške 650 tis. Eur spôsobili vznik záväzkov v hodnote 330 tis. Eur a výrazne skomplikovali plánovanie budúcej sezóny.

HC Košice prišiel o viac ako 70 % svojich príjmov (40 % U. S. Steel, 30 % vstupné). Nahradiť ich v súčasnej situácii je takmer nemožné.

Klub od apríla avizoval finančné problémy a snažil sa o získanie podpory od všetkých relevantných inštitúcií, podnikateľského sektora i komunity.

Do akcie na záchranu HC Košice sa zapojilo viac ako 600 darcov prostredníctvom finančného daru na transparentný účet a 170 zákazníkov klubového e-shopu. Mimo transparentný účet podporili klub aj ďalší donori, ktorí si neželali zverejniť výšku príspevku. Celkový príspevok komunity tak činí 30 000 Eur. Všetkým darcom a podporovateľom, ktorí ukázali v neľahkej situácii pravé fanúšikovské srdce úprimne ďakujeme.

Počas posledných týždňov prebiehali a naďalej prebiehajú intenzívne rokovania s mestom Košice a existujúcimi i potenciálnymi partnermi klubu. Pomoc klubom prisľúbil aj Slovenský zväz ľadového hokeja za podmienky prihlásenia sa do ďalšieho ročníka najvyššej súťaže.

Napriek pretrvávajúcej vážnej nepriaznivej situácii a neistote sa vedenie HC Košice rozhodlo pokračovať v svojej snahe zachrániť pre budúcu sezónu seniorský hokej v Košiciach.

HC Košice pošle prihlášku do budúceho ročníka najvyššej súťaže a využije tak čas dostupný pre možné kroky k záchrane. Vedenie klubu zároveň predlžuje trvanie akcie #MySmeHCKošice a možnosť klub podporiť finančným darom potrvá až do 30. 8. 2020. O všetkých ďalších detailoch bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom klubových komunikačných kanálov.