Oceliari sa sťahujú do Crow arény

PRIDANÉ: 6.9.2022

HC Košice presúva všetky svoje tímy do Crow arény. Je to reakcia na obrovské zvýšenie ceny prenájmu v Steel aréne.

Ceny elektrickej energie sa v posledných týždňoch bezprecedentne a astronomicky zvýšili. Kým v decembri 2021 bola cena  54,96 € za MWh, koncom mája to bolo 229 eur za MWh a koncom augusta cena energie dosiahla strop 1050 eur za MWh. 

HC Košice za prenájom ľadových plôch, šatní a administratívnych priestorov v Steel aréne zaplatil v sezóne 2021-2022 spolu takmer 500 tis. eur, pri čom 85% nákladov na prenájom ľadu tvoril prenájom ľadu pre mládežnícke tímy

Klub uzavrel na sezónu 2022-2023 so Steel arénou dohodu o navýšení platby na sumu 650tis. eur.

Aktuálne ceny energie však spôsobili, že dohodnutých 35tis. eur za mesiac august pokryje len cca. šestinu reálnej spotreby.

Dohodnutých 650tis. eur na sezónu 2022/23 by za aktuálnych podmienok a cenách elektrickej energie vystačil na cca. 3 mesiace fungovania. Celosezónne by sa celková suma za prenájom ľadovej plochy mohla vyšplhať na 2 milióny eur

Táto suma by však bola pre klub a najmä mládežnícke tímy likvidačná. Klub má nastavený rozpočet, ktorý sa s tak enormným zvýšením nájmu nemá šancu vyrovnať.   

Krízovým riešením je presunutie tréningového procesu všetkých tímov do Crow arény, kde bude prebiehať v obmedzenej podobe. 

HC Košice aktuálne hľadá všetky možnosti a alternatívy, ako danú situáciu vyriešiť. O ďalších krokoch bude klub svojich partnerov, permanentkárov, fanúšikov, a verejnosť informovať.