Osobnosti klubu a akademickej obce sa vyjadrujú k memorandu

PRIDANÉ: 28.10.2019

HC Košice od novej sezóny prezentuje snahu o transformáciu na komunitný klub. Podriaďuje tomu svoje aktivity, čo dokumentuje viacero zaujímavých a zároveň prospešných projektov a podujatí. Ako sme verejnosť už informovali, v pondelok sa v košickom hoteli Double Tree by Hilton konala tlačová konferenciu, počas ktorej sa uskutočnil ďalší dôležitý krok. Za účasti prezidenta a výkonného riaditeľa nášho klubu, rektorov a prorektorov košických univerzít a čelného predstaviteľa študentskej obce, došlo k podpisu Memoranda o spolupráci medzi HC Košice a triom excelentných vysokých škôl – Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.   

V úvode stretnutia predstavil víziu memoranda a dlhodobé zámery spolupráce prezident HC Košice Július Lang: „Cieľom HC Košice ako jedného z najúspešnejších hokejových klubov v histórii Slovenska, je transformovať sa na komunitný klub, ktorý sa otvára spoločnosti, transparentne komunikuje s okolitým svetom a spolupracuje so súkromným, ale aj verejným sektorom. Podarilo sa nám predĺžiť spoluprácu s Magistrátom mesta Košice, rovnako s vyšším územným celkom - krajom, začali sme pracovať so základnými a strednými školami - zorganizovali sme nedávno zápas, ktorého sa zúčastnilo vyše 3000 detí - a chceme ísť ďalej! Naším cieľom je prilákať na štadión čo najviac ľudí. Som presvedčený o tom, že šport je dobrá vec pre človeka a jeho život, či už to robí pasívne alebo aktívne. Šport však rovnako robí z ľudí lepšie osobnosti. Naším cieľom je odteraz aj spolupráca s vysokými školami a práve preto sme sa tu dnes stretli. Máme rôzne myšlienky, rôzne predstavy, ako to budeme robiť, ako podporíme našich študentov, aby sme ich prilákali na štadión. Taktiež naši študenti nám môžu veľmi veľa pomôcť v našom hokeji. To je hlavná predstava, myšlienka a motív.“   

Iniciatíva klubu spolupracovať s vysokými školami a všeobecne zapojiť mladých ľudí a študentov do jeho fungovania je vo svojej podstate originálnym nápadom. Úspešný klub, akým HC Košice rozhodne je, chce prilákať mladých ľudí navštevovať zápasy a práve vďaka tomuto memorandu budú mať k tomu ešte viac príležitostí, čo si samozrejme uvedomujú aj najvyšší vysokoškolskí funkcionári. „Vrátim sa k samotnému motívu tohto memoranda, ktorým je vzájomná spolupráca a vytváranie posilneného kultúrneho a športového centra, vzdelanostného centra v Košiciach. Každý z nás sa k tomu snaží nejakou pridanou hodnotou prispieť. Preto som veľmi uvítal stretnutie s predstaviteľmi HC Košice, ktorí pri rozvoji klubu myslia aj na nás, čo samozrejme, vnímame veľmi pozitívne. Sme univerzity, ktoré sú navštevované študentmi nielen z nášho regiónu, takže značka HC Košice je široko akceptovaná,“ prezradil vo svojom príhovore rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach profesor Pavol Sovák. „Ak umožníme vstup a interakciu našich študentov aj s členmi a hráčmi klubu, je to určite vec zaujímavá a môže pôsobiť motivujúco. Som veľmi rád, že našu spoluprácu začíname v období, kedy si celá spoločnosť pripomenie aj výročie Nežnej revolúcie.“

Akýmsi pomyselným štartom tejto spolupráce by mal byť domáci duel medzi HC Košice a MHk 32 Liptovský Mikuláš, ktorý sa uskutoční v utorok 19. novembra. „Dňa 19. novembra sa uskutoční študentský zápas. Má priniesť priestor pre univerzity a celú spoločnosť vyjadriť svoj postoj k udalostiam, ktoré sa stali v roku 1989. Steel aréna umožňuje dostať na jedno miesto veľký počet študentov a apelovať na to, aby sa toto posolstvo prenášalo naďalej. Študenti budú mať na tento zápas zľavnené vstupné, prváci budú platiť symbolické jedno euro. Zápasový program bude zahŕňať rôzne interaktívne vstupy, na ktorých v spolupráci s univerzitami intenzívne pracujeme. V rámci škôl prebehne mediálna kampaň za účasti hráčov. Chceme vytvoriť tradíciu, ktorá nám umožní každý rok odovzdávať toto posolstvo ďalej,“ priblížil tému výkonný riaditeľ HC Košice Norbert Koch. 

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika profesor Sovák zároveň uviedol, že "konkurencia" medzi košickými vysokými školami prakticky neexistuje a na nič také počas dohadovania Memoranda ani nepomysleli. Práve naopak, medzi niektorými univerzitami už isté projekty dlhšiu dobu fungujú. „Na našom stretnutí padla otázka, ako vnímame podpis memoranda s ostatnými univerzitami. Okamžite sme všetci zareagovali tak, ako je u nás zvykom. Košice sú známe práve tým, že akademická pospolitosť drží spolu, takže veľmi vítame možnosť podpisu spoločného memoranda. Máme aj mnoho ďalších projektov, ktoré nás prepájajú, či už je to v oblasti vedy a výskumu, v oblasti vzdelávania máme napríklad spoločný študijný program medzi UPJŠ a UVLF. Myslím si, že to prišlo a je to načasované veľmi vhod. Memorandum je síce stručné, má však veľký potenciál a aj základné aktivity dávajú priestor na jeho realizáciu, aby potom jednotliví lídri, zodpovední za jeho napĺňanie, mohli splniť svoju úlohu,“ zakončil svoje vyjadrenie.

Pri téme existujúcich vzťahov treba podotknúť, že HC Košice v minulých rokoch s vysokými školami už spolupracovali. Spoločným podpisom memoranda sa teda potvrdila spokojnosť zúčastnených strán, ktoré môžu spoluprácu naďalej rozvíjať. „Keď došlo k podpisu memoranda, ani na chvíľku žiadna strana nezaváhala, pretože napriek tomu, že pochádzame z univerzitnej pôdy, uvedomujeme si, že spoločenský život nekončí za bránami univerzity. Myslíme si, že naši študenti by okrem mali okrem odborných poznatkov počas svojho štúdia získavať aj mnoho ďalších skúseností a znalostí, sociálne cítenie, empatiu a zároveň lásku k športu. Preto je to pre nás veľmi pozitívna informácia a v tomto prípade je pre nás klub HC Košice veľmi dobrým partnerom. Aj my chceme našim študentom ukázať, že vysoká škola nie je len o laviciach, ale je to o celom živote. Verím, že sa stanú fanúšikmi a to v nich pretrvá. Je to krásnym príkladom nielen pre Košice, ale ja pre celé Slovensko, že HC Košice sa naozaj otvára, myslí cestou komunitného klubu. Je to správna cesta, správne rozmýšľanie a veľmi nás teší, že ich v tom vieme podporiť. Taktiež dúfam, že naši študenti nebudú len v pasívnej úlohe, lebo viem, že toto nie je jediná forma spolupráce. Sú ďalšie formy, kde naši študenti naozaj s HC Košice spolupracujú, verím, že to tak bude naďalej a že budeme môcť s hrdosťou propagovať túto našu spoluprácu,“ vyjadril sa v krátkosti k memorandu prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Technickej univerzity docent Jaroslav Porubän.

Memorandum je skvele premyslené a výhody by malo priniesť všetkým zúčastneným. HC Košice popri iných záležitostiach myslí aj na svojich partnerov, či spolupracovníkov, s ktorými chce pravidelne utužovať vzťahy a posúvať sa po všetkých stránkach smerom vpred. Vzájomná podpora, ktorá je azda hlavným cieľom tejto spolupráce tak jednoducho proste musí priniesť výhody ako klubu, tak aj školám a študentom. Podobne to vidí aj zástupca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie prorektor Martin Tomko. „Ja sa len pridám k predrečníkom a taktiež skonštatujem, že ani Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ani na chvíľku nezaváhala a pridala sa k tejto spoločnej iniciatíve. Košice sú akademickým mestom, ale zároveň aj mestom športu a kultúry. O to dôležitejšie je, aby táto spolupráca medzi vysokoškolskými a športovými inštitúciami fungovala naďalej. My urobíme všetko preto, aby sa spolupráca ďalej rozvíjala, bola dobrá, aby projekty, ktoré sa týmto začínajú pokračovali aj naďalej. Na začiatku dotiahneme študentov možno len k tomu pasívnemu športu, ale o to viac, a o to dôležitejší je ten aktívny prístup k športu, ktorý mladí ľudia dnes nemajú taký, aký by bolo dobré mať. Tešíme sa na túto spoluprácu v kombinácii s HC Košice a univerzitami. Verím, že prinesie spoločné ovocie.“

Nadšenie z nápadu potvrdil za všetkých študentov aj ich predseda Jakub Palša. „V prvom rade by som rád poďakoval hokejovému klubu HC Košice za to, že poskytuje príležitosti a možnosti propagovania športu medzi vysokoškolskými študentmi. Verím, že spolupráca týchto troch košických univerzít a hokejového klubu prinesie množstvo zaujímavých eventov, pri ktorých sa budeme môcť stretnúť podobne, ako dnes počas tlačovej konferencie. Približne pred rokom ma ako zástupcu študentov oslovili manažéri z HC Košice, aby študenti Technickej univerzity v Košiciach mohli prísť na dva zaujímavé zápasy za symbolickú cenu. To sa nám veľmi páčilo, aj preto sme sa rozhodli v danej spolupráci pokračovať. Som veľmi rád, že sa k nám pripájajú aj ďalšie dve košické univerzity, preto veľká vďaka študentov patrí samozrejme aj vedeniu týchto škôl. Podpisom memoranda sa nám študentom vytvárajú nové možnosti kultúrneho vyžitia,“ vyslovil svoj postoj k danej téme. Následne na záver dodal vetu, ktorá azda len potvrdzuje, že študenti javia o hokej reálny záujem a v tejto dohode sú okrem iného aj v pozícii fanúšikov: „Na záver by som chcel košickým hokejistom popriať veľa šťastia a odkázať Košice, do toho!

HC KE Media Team (bob, hal, tty)

GALÉRIA