Asistentom trénera expert so skúsenosťami z NHL

PRIDANÉ: 6.6.2023

Vedenie Oceliarov sa dohodlo na spolupráci s Ryanom Colvillom, ktorý bude v tíme zastávať pozíciu asistenta trénera. Nahardí tak Tima Saarikoskeho smerujúceho na post hlavného trénera v nemeckom druholigovom EHC Freiburg. HC Košice ďakuje „Sapemu“ za jeho skvelú prácu a veľký prínos pri dosiahnutí majstrovského úspechu.  

Ryan Colville je rodákom z Kanady a svoju trénersku kariéru odštartoval na pozícii video trénera v klube NHL Columbus Blue Jackets, odkiaľ po troch sezónach prestúpil na tú istú pozíciu v Los Angeles Kings. V sezóne 2011-2012 Ryan získal s Kings Stanley cup, keď sa L. A. do play-off prebojovalo z ôsmeho postupového miesta.

Od roku 2014 pôsobil na pozícii generálneho manažéra a neskôr hlavného trénera v tíme NA3HL Cincinnati Thunder, odkiaľ jeho kroky smerovali do kanadského tímu Red Deer Rebels. Po piatich sezónach vo WHL si Ryan Colville premiérovo vyskúša aj európsky hokej v drese slovenského majstra.

Dan Ceman, hlavný tréner HC Košice: „Keď sme začali hľadať asistenta trénera, záujem prejavilo veľa kvalifikovaných kvalitných trénerov z rôznych krajín. Po dôkladnom zvažovaní a viacerých rozhovoroch nás Ryanove skúsenosti, hokejové znalosti, osobnosť a charakter presvedčili, že práve on je pre nás voľbou číslo jedna. Jeho skúsenosti z pozície video trénera v NHL budú nesmiernym prínosom pre našu video analýzu, prípravu a rozvoj. V kanadskom tíme Red Deer (WHL) nabral bohaté skúsenosti na pozícii asistenta trénera. Pre mňa bolo taktiež veľmi dôležité, že všetci ľudia, s ktorými Ryan spolupracoval a s ktorými som sa rozprával potvrdili, že je to skromný, tvrdo pracujúci a charakterný človek. Veľmi sa teším na spoluprácu s Ryanom a myslím si, že perfektne zapadne do našej organizácie."

Ryan Colville, asistent trénera HC Košice: „Som nadšený, veľmi sa teším na Košice a neviem sa dočkať stretnutia s tímom a komunitou. O organizácii a hokejovej komunite v Košiciach som počul len dobré veci a teším sa, že budem ich súčasťou. Zatiaľ som pracoval výlučne v Severnej Amerike a už som potreboval skúsenosť v Európe, ktorá by mi vyhovovala. Vďaka dosiahnutému úspechu a skvelej reputácii klubu ako aj komunity som vedel, že Košice budú skvelým miestom pre moju prácu. Po rozhovoroch s Danom, ktorý dosahuje úspechy som vedel, že metropola východu je perfektným miestom, kde môžem pokračovať vo svojom rozvoji v úlohe trénera."

Elite prospects profil >> 

Foto: bizjournals.com / soundcloud.com

eng version:

Assistant coach an expert with experience from NHL

Steelers’ management has agreed to cooperate with Ryan Colville who will hold the position of the assistant coach. He will then replace Timo Saarikoski directed to the post of head coach of German second-league EHC Freiburg. HC Košice thanks “Sappe” for his amazing work and great contribution in achieving the championship title.

Ryan Colville, born in Canada, has started his career as a video coach for Columbus Blue Jackets in NHL, and, after three seasons, he transferred to Los Angeles Kings. Ryan has won Stanley Cup with Kings in 2011-2012 season. L. A. has advanced to the playoffs from the eighth rank.

Since 2014 he has held the position a managing director and later head coach of NA3HL Cincinnati Thunder, from which his steps led to the Canadian team Red Deer Rebels. After five seasons in WHL, Ryan Colville will try European hockey for the first time in a jersey of a Slovak Champion.

Dan Ceman, head coach of HC Košice: “When we had started looking for an assistant coach, a lot of qualified quality coaches from different countries had shown interest. After a thorough consideration and some conversations, Ryan’s experiences, hockey knowledge, personality and character had convinced us that he is the right choice for us. His experience as video coach in NHL will be an immense contribution for our video analysis, preparation, and development. In the Canadian Red Deer (WHL) he has gained a wealth of experience as an assistant coach. For me, it was very important that all the people Ryan worked with and whom I had talked to confirmed that he is a humble, hard-working, and honourable person. I am very excited to be working with Ryan and I think he will fit in our organization perfectly.”

Ryan Colville, assistant coach of HC Košice: “I am ecstatic, I am very excited for Košice and I cannot wait to meet the team and community. I heard only good things about organization and hockey community in Košice, so I am glad to be a part of it. So far, I have only worked in North America, and I needed experience from Europe which would suit me. Thanks to the achieved championship and great reputation of the club as well as the community I knew, this would be a great place for my work. After conversations with Dan who is successful, I also knew Košice would be a perfect place to continue my growth as a coach.”

GALÉRIA