Tomáš Pollák: Výpadok tréningového procesu na ľade je alarmujúci, ale nie kritický

PRIDANÉ: 16.1.2021

Bežný fanúšik sleduje hokej prevažne iba na seniorskej úrovni, tam však vidí hráča už ako výsledok dlhodobej práce. Na to, aby sa niekto na takýto výkonnostný level dostal, musí byť správne vedený už od útleho detstva, pretože práve v tejto fáze si jedinec buduje základne návyky. V našej organizácii sa výchove mladých hokejistov venuje viacero špičkových trénerov a jedným z nich je aj Tomáš Pollák, kouč kategórií U9 a U10, ktorého sme požiadali o krátky rozhovor.

V čom spočíva vaša práca? Čo je úlohou trénera pri týchto kategóriách?

Moja práca a úloha spočíva v tom, aby sme u detí vytvorili pozitívne zmýšľanie k tímovej práci, aby sme do nich vštiepili kódex fair-play, základy hokejovej terminológie, návyky k aktívnemu životnému štýlu, najmä teda k ľadovému hokeju, pozitívny prístup k tréningovému procesu, zodpovednosť a v neposlednom rade chuť pracovať na sebe.

Momentálne sa tréningy konať nemôžu. Ako ste teda v kontakte so svojimi zverencami?

Áno, momentálne nám opatrenia prakticky neumožňujú trénovať, preto fungujeme v online priestore, kde ja riadim tréningový proces a asistenti sú aktívni v úlohách, ktoré im zadám. Mladým hokejistom zasielame úlohy a videá ako predlohu k cvičeniam na doma a následne nám oni pošlú videá, ako tie cviky vykonávajú, aby sme od nich mali spätnú väzbu. Musím povedať, že chlapci výborne reagujú a znášajú jednotlivé zadania. Touto cestou by som takisto chcel poďakovať rodičom, ktorí nám v týchto ťažkých časoch značne pomáhajú.

Pri deťoch musí mať človek niekedy veľa trpezlivosti a po toľkých skúsenostiach ju určite máte na vysokej úrovni. Stane sa Vám občas, že zvýšite počas tréningu hlas?

Máte pravdu. Tréneri pri takýchto vekových kategóriách musia byť veľmi chápaví. Osobne som trpezlivý typ človeka, preto po dlhoročných skúsenostiach sa mi len málokedy stane, že použijem výraznejší tón hlasu.“

Práve mladí hráči potrebujú neustály kontakt s ľadovou plochou, aby napredovali. Teraz to však nie je možné. Ako veľmi môže tento výpadok poznačiť rozvoj týchto hokejistov? Dá sa to ešte dohnať?

Áno, potrebujú tento kontakt, ale nesmieme zabúdať, že pre tieto deti je potrebná aj všestranná príprava mimo ľadu a práve preto sa ich snažíme udržať v nejakej forme pomocou už spomínaných online tréningov. Výpadok procesu na ľade je síce alarmujúci, ale nie  kritický. Títo hráči sú v senzitívnych obdobiach svojho vývoja a vývinu, takže sa rýchlo adaptujú a myslím si, že sa to dá ešte dobehnúť.

Deti sú všeobecne veľmi hravé a súťaživé. Predpokladám, že aj tréningové jednotky sú zamerané tak, aby sa tie deti bavili, mám pravdu?

„Presne tak, snažíme sa vytvárať tréningy zábavnou formou, teda v podobe súťaží, štafiet a hier, ale na druhej strane máme aj také, ktoré sú zamerané na rozvoj zručností a pohybových schopností s prihliadnutím na senzitívne obdobie v tomto veku. Zámer celého tréningového procesu je, aby sa naši zverenci ku nám pravidelne vracali s úsmevom na tvári.

Media team (Sch)