HC Košice inicioval stretnutie partnerov a priaznivcov hokeja - Community Forum

PRIDANÉ: 13.9.2019

V stredu večer sa v košickom hoteli Yasmin konalo stretnutie partnerov a priaznivcov HC Košice. Hlavnou témou bolo predstavenie vízií a plánov klubu tak v športovej, ako aj ekonomicko-marketingovej oblasti. Panelová diskusia bola rozdelená do 3 blokov, zložených z 11 “speakerov” a moderovaná manažérom HC Košice Vojtechom Pettym

Ekonomika a marketing

V prvej časti prezident klubu Július Lang predstavil víziu transformácie organizácie na komunitný a finančne nezávislý klub, ktorý bude voľbou číslo 1 na Slovensku pre výchovu mládeže v prvej hokejovej akadémii. Od A-tímu prezident očakáva atraktívny hokej a účasť hráčov v slovenskej reprezentácii. 

Nový výkonný riaditeľ klubu Norbert Koch vo svojom vstupe ozrejmil fungovanie organizácie a jej vzťah k externým partnerom, ako napríklad k Steel aréne. Tá je samostatným subjektom, ktorý prenajíma napr. aj priestor pre cateringové služby,  na niektoré oblasti tak klub nemá z pozície nájomníka dosah. HC Košice bol zároveň jediným športovým klubom na Slovensku, ktorý v uplynulých sezónach dodržiaval zákon o športe a jeho hráči boli zamestnancami klubu, teda klub platil za svojich hráčov nemalé odvody. 

Plány v oblasti marketingu prezentoval Stanislav Mucha, člen marketingovej rady HC Košice a riaditeľ marketingu spoločnosti Ness, ktorá je je hlavným IT partnerom klubu. Mucha zrekapituloval progres v oblasti marketingu za posledné 2 roky a vymenoval aktivity, ako rozvoj komunikačných kanálov a ich konzistentné napĺňanie atraktívnym obsahom, spolupráca so základnými školami a univerzitami, organizácia podujatí pre fanúšikov, špecializované zápasy, vytvorenie cenovo dostupných a atraktívnych možností reklamy a transformácia permanentiek na kategorizované klubové karty s benefitmi

Firma Ness zároveň pre klub vyvinula digitálnu víziu, vďaka ktorej by mal v priebehu niekoľkých rokov disponovať modernými IT nástrojmi (web, mobilná aplikácia, vernostný program, e-shop, vlastné riešenie pre predaj vstupeniek) prepojenými so znalostnou databázou.

Novinkou v oblasti marketingu je vytvorenie komunikačnej platformy pod názvom Community Forum. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť komunity, vytvoriť priestor na networking a nadviazať dlhodobé partnerstvá. HC Košice je otvorený a uvíta podporu vo formách ako:

> sponzoring (nákup reklamy), 

> produktový sponzoring (barter), 

> predaj vstupeniek (veľké firmy, inštitúcie),

> stena patriotov (finančné príspevky jednotlivcov, viac info >>), 

> mediálne partnerstvo (poskytnutie reklamných plôch), 

> štatút ambasádora (aktívni členovia CF šíriaci dobré meno klubu a vyhľadávajúci možnosti podpory v koordinácii so zástupcami klubu),

> účasť v komunitných zbierkach (kúpa fan predmetov s deklarovaným využitím výťažku na konkrétne projekty rozvoja mládeže).

(Viac informácií o Community Forum nájdete na klubovej stránke >>).

Športová stránka klubu

Druhý panel konferencie otvoril športový manažér klubu Jan Šťastný predstavením športových vízií a plánov. Tie sú založené na vybudovaní silnej a zároveň 1. akadémie na Slovensku, výchove mladých hráčov pod dohľadom profesionálnych trénerov a ich postupnom zapracovaní do A-tímu. Ten aktuálny vyskladal po konzultáciách s treńerom Draistaitlom s dôrazom na výber hráčov s charakterom a silnými morálno-vôľovými vlastnosťami, ktorí sa podradia tímu, taktike a systému

Nový tréner Peter Draisaitl zdôraznil dôležitosť spomínaného systému a vyjadril názor, že v tíme je veľký potenciál, no na dosiahnutie úspechov bude potrebné tvrdo pracovať. 

Posledným “speakerom” prostrednej časti bol kapitán tímu Dávid Skokan, ktorý vyjadril spokojnosť s atmosférou v kabíne i nastaveným systémom. 

Hostia z externých organizácií

Záverečná časť konferencie bola venovaná hosťom. Vzťah klubu a mesta ozrejmil primátor Košíc Jaroslav Polaček, deklarujúc pokračujúcu finančnú i nefinančnú podporu a rozvíjanie ďalších vzťahov. Príkladom je vytvorenie priestoru vo vysielaní mestskej televízie telKE.

Košický samosprávny kraj  zastupoval riaditeľ kancelárie predsedu pán Boris Bilčak. Zo svojej pozície ozrejmil možnosti podpory zo strany kraja, a to aj na základe nedávno podpísaného memoranda o spolupráci kraja so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Jeho zámerom je podpora mládeže a vybudovanie hokejovej akadémie v Košickom kraji. 

Pozvanie na Community Forum prijali aj hokejové legendy Miroslav Šatan (prezident SZĽH) a Richard Lintner (riaditeľ spoločnosti Pro-hokej). Miro Šatan porozprával o svojich predstavách o posilnení postavenia i ekonomiky klubov a zámeroch na prinavrátenie dôvery rodičov v ich prácu.

Prienik záujmov vtiahol do diskusie aj Jana Šťastného, ktorý avizoval snahu o vytvorenie 1. hokejovej akadémie na Slovensku už od budúcej sezóny. Vysvetlil, že pre získanie štatútu hokejovej akadémie je potrebné prepojenie školského i neškolského vzdelávania, lekárskej starostlivosti a športovej stránky výchovy mladých hráčov. 

Diskusie ukončil Rišo Lintner informáciami o novinkách v začínajúcom sa ročníku Tipsport Extraligy (limity na počet zahraničných i mladých hráčov, a pod.). Riaditeľ Pro-hokeja sa vrátil aj ku komplikovanej téme zákona o športe, ktorý, podľa Lintnera, dodržujú všetky kluby najvyššej súťaže

Po diskusiách, ktoré sa niesli v priateľskej atmosfére, nasledoval raut, vďaka ktorému mohli všetci zúčastnení prebrať zaujímavé témy i možnosti spolupráce. HC Košice avizoval, že podobné stretnutia sa budú konať na pravidelnej báze, o ktorej bude verejnosť informovať.

GALÉRIA